Identyfikator artykułu : 00241434 / Ostatnia modyfikacja : 25.01.2023Drukowanie

[WIDEO] Jak wrzucić zawartość do telewizora Sony?

    Ten film pozwala na wyświetlenie napisów.
    Jak włączyć i wyłączyć napisy przy oglądaniu filmu z YouTube.