Identyfikator artykułu : 00195822 / Ostatnia modyfikacja : 02.04.2020

Brak reprodukcji dźwięku Dolby Digital Plus z urządzenia podłączonego cyfrowym przewodem optycznym.

  UWAGA: Niniejszy artykuł dotyczy określonych produktów. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną na końcu artykułu sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

  Wynika to ze specyfikacji produktu.
  Podczas odbioru dźwięku Dolby Digital Plus wyłączana jest reprodukcja dźwięku przez gniazdo DIGITAL AUDIO (OPTICAL) OUT telewizora.

  UWAGA:

  • Aby słuchać dźwięku w systemie Dolby Digital Plus, połącz gniazda HDMI ARC telewizora oraz docelowego urządzenia wyjściowego przy użyciu przewodu HDMI.
  • Jeśli do połączenia służy optyczny przewód cyfrowy, dźwięku Dolby Digital będzie można słuchać po wykonaniu poniższych czynności.
  1. Naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie.
  2. W kategorii Obraz i dźwięk wybierz opcję Ustawienia dźwięku.
  3. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
  4. W kategorii Związane z wejściem wybierz opcję Wyjście Dolby Digital Plus.
  5. Wybierz opcję Dolby Digital.