Identyfikator artykułu : 00256922 / Ostatnia modyfikacja : 28.02.2023Drukowanie

Pomocy! Nie działa pilot od telewizora

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Odwiedzasz tę stronę, ponieważ pilot od telewizora działa niewłaściwie lub nie działa wcale. W tym artykule przedstawiamy rozwiązania najbardziej typowych problemów z pilotem oraz prosty poradnik przywracania pilota do życia.

  Jeśli wolisz uczyć się poprzez oglądanie, koniecznie obejrzyj nasz poradnik wideoJak to zrobić: rozwiązywanie problemów z pilotem od telewizora Sony.

  Zanim zaczniesz sprawdzać telewizor lub pilot

  Sprawdź, czy nie trzeba wymienić baterii — oczywiste, ale skuteczne!

  Przed wypróbowaniem jakiegokolwiek innego rozwiązania wyjmij baterie z pilota i odczekaj około minuty. Następnie z powrotem włóż baterie, zwracając uwagę na odpowiednie ułożenie biegunów (Plus [+] i Minus [-]). Jeśli nie rozwiąże to problemu, wymień baterie na nowe. 


  Sprawdź czy przyczyną problemów z pilotem jest telewizor

  1. Jeśli przyciski na telewizorze działają, pomiń poniższe czynności i przejdź do części zatytułowanej Sprawdź pilot. Jeśli przyciski na telewizorze nie działają, przejdź do następnego kroku (Krok 2).

  UWAGA: umiejscowienie przycisków zależy od telewizora. Sprawdź boki, tył, przód i górę telewizora. Aby ustalić położenie przycisków na telewizorze, możesz skorzystać z podręcznika online w naszej witrynie pomocy technicznej lub z następujących artykułów: 

  Zdjęcie telewizora z przyciskiem zasilania z boku.

  1. Sprawdź, czy lampka (lampka zasilania/czuwania) z przodu / u dołu telewizora jest zapalona.
  • UWAGA: nazwa, umiejscowienie i kształt lampki zależą od modelu telewizora. 

  Zdjęcie dwóch telewizorów z pokazanym różnym umiejscowieniem lampki na telewizorze.

  • Jeśli lampka świeci lub miga na czerwono, przejdź do Kroku 3.
  • Jeśli lampka nie świeci, sprawdź, czy nie odłączył się albo nie obluzował przewód zasilający lub zasilacz sieciowy. Jeśli nie występuje problem z podłączeniem, przejdź do Kroku 3.
  1. Zresetuj telewizor przez odłączenie zasilania. Problem z pilotem może mieć zewnętrzną przyczynę, taką jak serwis sieciowy, transmisja danych lub podłączone urządzenie.
  2. Odłącz od portów telewizora przewody i zewnętrzne urządzenia (zewnętrzny dysk twardy, urządzenia podłączone przewodem HDMI itp.), aby upewnić się, że przyczyną problemu nie jest podłączone urządzenie.
   • Nie należy odłączać przewodu zasilającego telewizor.
   • W przypadku skomplikowanych połączeń zanotuj sposób wykonania połączeń. Zanim zaczniesz odłączać urządzenia lub przewody, upewnij się, że umiesz podłączyć wszystko z powrotem.
   • Jeśli lampka na telewizorze miga, gdy podłączone jest konkretne urządzenie, może to świadczyć o problemie z podłączonym urządzeniem.

  Jeśli przyciski na telewizorze nadal nie działają, telewizor może wymagać naprawy. 


  Sprawdź pilot

  Sprawdź działanie pilota po wykonaniu każdej z czynności, ponieważ każda z nich stanowi potencjalne rozwiązanie.

  UWAGA: jeśli nie działa tylko przycisk (mikrofonu) na pilocie, zapoznaj się z artykułem Pilot nie reaguje na polecenia głosowe.

  1. Dwukrotnie naciśnij każdy przycisk na pilocie, aby upewnić się, że żaden przycisk się nie zaciął.
  2. Zresetuj pilot.
   • Otwórz pokrywkę komory na baterie, wyjmij baterie i odczekaj około minuty.
   • Na trzy sekundy naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
   • Ponownie włóż baterie i zamknij pokrywę komory na baterie.
  3. Wyjmij baterie z pilota i wyczyść styki baterii. Użyj bawełnianej kulki lub miękkiej ściereczki nasączonej małą ilością spirytusu. Następnie z powrotem włóż baterie do pilota.
  4. Wymień stare lub używane baterie na nowe.
  • A. Upewnij się, że wkładasz baterie z właściwie ułożonymi symbolami „plus” [+] i „minus” [-]. Jako pierwszy włóż biegun ujemny [-] baterii, jak pokazano na ilustracji.

  Obraz

  • B. Nie łącz nowych baterii z używanymi i nie używaj baterii różnych producentów.
  • C. Nie używaj akumulatorów.
  1. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, zresetuj telewizor przez odłączenie zasilania. Problem z pilotem może mieć zewnętrzną przyczynę, taką jak serwis sieciowy, transmisja danych lub podłączone urządzenie.
  2. W przypadku telewizorów z platformą Android TV wprowadzonych na rynek w 2015 r. lub później rozwiązaniem problemu może się okazać aktualizacja oprogramowania pilota. Aby sprawdzić, czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania pilota, zapoznaj się z artykułem Jak wykonać aktualizację oprogramowania pilota od telewizora.
  3. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, wykonaj czynności dostosowane do konkretnego rodzaju pilota, zgodnie z opisem z następnej części: Sprawdź rodzaj pilota.

  Sprawdź rodzaj pilota

  Czy masz pilot na podczerwień, czy pilot bezprzewodowy? Nie przejmuj się, jeśli tego nie wiesz — łatwo to sprawdzić.  

  Czynności, które wykonasz w tej części, zależą od rodzaju posiadanego pilota.

  Pilot na podczerwień

  Pilot bezprzewodowy lub pilot z panelem dotykowym


  Jeśli wykonanie czynności opisanych w tym artykule nie rozwiąże problemu z pilotem, może oznaczać konieczność naprawy telewizora lub wymiany pilota. Informacje o naprawach są dostępne w witrynie pomocy technicznej, którą obecnie odwiedzasz.