Identyfikator artykułu : 00274144 / Ostatnia modyfikacja : 21.09.2023Drukowanie

Jak zresetować telewizor Sony („miękkie” resetowanie, resetowanie przez odłączenie zasilania lub przywracanie ustawień fabrycznych)

  Jakie są możliwości zresetowania telewizora?

  Sposób resetowaniaTelewizor reagujeTelewizor nie reaguje
  „Miękkie” resetowanie (Android TV i Google TV)Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER na pilocie, po czym wybierz opcję Uruchom ponownie. Niemożliwe
  Resetowanie przez odłączenie zasilania (wszystkie telewizory)Odłącz przewód zasilający od telewizora, odczekaj 30 sekund i podłącz go na nowoOdłącz przewód zasilający od telewizora, odczekaj 30 sekund i podłącz go na nowo
  Przywracanie danych fabrycznych* (wszystkie telewizory)Wejdź do ustawień i przejdź do opcji Przywracanie danych fabrycznych Niemożliwe
  Ręczne resetowanie do ustawień fabrycznych (Android TV i Google TV) *
  (Stuknij, aby przejść do odpowiedniej części)
  Do ręcznego resetowania użyj przycisków na telewizorze (nie na pilocie)Do ręcznego resetowania użyj przycisków na telewizorze (nie na pilocie)

  * Pamiętaj, że resetowanie do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie ustawień i konieczność ponownego skonfigurowania telewizora.


  Problemy z reagującym telewizorem

  Jeśli telewizor reaguje, ale występują w nim określone problemy (awarie aplikacji, niespodziewane wyłączanie się itp.), wypróbuj:

  • „Miękkie” resetowanie (Android TV i Google TV): Naciśnij przycisk POWER i trzymaj go dotąd, aż telewizor uruchomi się na nowo lub pojawi się menu, z którego wybierzesz opcję Uruchom ponownie.
  • Resetowanie przez odłączenie zasilania (wszystkie telewizory): Odłącz przewód zasilający od telewizora, odczekaj 30 sekund i podłącz go na nowo.

  Jak przywrócić dane fabryczne

  Jeśli wykonanie poprzednich czynności nic nie pomogło, ale możesz wybierać ustawienia, spróbuj użyć funkcji Przywracanie danych fabrycznych:

  • Naciśnij na pilocie przycisk przycisk szybkie ustawienia (Szybkie ustawienia), przycisk HOME lub przycisk ACTION MENU, zależnie od telewizora/pilota.
  • Wybierz koło zębate ustawień lub strzałkę.
  • Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz System → Informacje → Resetowanie → Przywracanie danych fabrycznych → Wymaż wszystko → Tak.
   • Wybierz Ustawienia urządzenia → Resetowanie → Przywracanie danych fabrycznych → Wymaż wszystko → Tak.
   • Wybierz Pamięć i resetowanie → Przywracanie danych fabrycznych → Wymaż wszystko → Tak.

  Przywracanie ustawień fabrycznych może potrwać kilka minut. Zaczekaj na jego zakończenie i uruchomienie się telewizora w trybie konfiguracji początkowej.


  Problemy z niereagującym telewizorem

  Jeśli telewizor nie reaguje (zawiesił się, nie włącza się itp.), wypróbuj:

  • Resetowanie przez odłączenie zasilania (wszystkie telewizory): Odłącz przewód zasilający na 30 sekund i podłącz go na nowo.
  • Ręczne resetowanie do ustawień fabrycznych (Android TV i Google TV): Jeśli możliwy jest dostęp do ustawień.

  Jak ręcznie przywrócić dane fabryczne

  Jeśli pilot nie pozwala na uzyskanie dostępu do ustawień, ręcznie przywróć dane fabryczne przyciskami na telewizorze.

  Wykonaj procedurę właściwą dla liczby przycisków na telewizorze:

  Gdzie znajduje się przycisk zasilania na telewizorze Sony?

  Typ A: telewizor z jednym przyciskiem

  Typ B: telewizor z trzema przyciskami (z lewej strony, prawej strony lub z tyłu telewizora)

  Typ C: telewizor z więcej niż trzema przyciskami

  Jeśli wykonanie procedury opisanej w tym artykule nie rozwiąże problemu, prosimy o kontakt.