Identyfikator artykułu : 00239771 / Ostatnia modyfikacja : 06.07.2023Drukowanie

Urządzenie pamięci masowej USB

  Przed podłączaniem

  Telewizor umożliwia wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie muzyki i filmów z urządzeń pamięci masowej USB.

  • Aby uniknąć utraty plików, należy wykonać kopię zapasową wszystkich plików multimedialnych przechowywanych w urządzeniu USB. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych przechowywanych w urządzeniu USB.
  • Większość modeli BRAVIA umożliwia odtwarzanie z urządzeń USB z systemami plików FAT16, FAT32 i exFAT.
   Nowsze modele BRAVIA (od roku 2013) obsługują systemy plików FAT16, FAT32, exFAT i NTFS.
  • Odtwarzanie pewnych plików nie jest możliwe, mimo że mają one obsługiwany format.

  Wykonywanie połączeń i odtwarzanie

  1. Aby wyświetlać zdjęcia i odtwarzać muzykę i filmy z urządzenia USB, podłącz to urządzenie do portu USB telewizora.

  2. W razie potrzeby włącz podłączone urządzenie USB.
  3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie od telewizora, aby wyświetlić menu.
  4. W zależności od modelu telewizora można wykonać jedną z następujących sekwencji czynności:
   • Wybierz opcje Media > Zdjęcia, Muzyka lub Wideo > nazwa podłączonego urządzenia
   • Wybierz opcje Podłączone urządzenia > USB > Zdjęcia, Muzyka lub Wideo
   • Wybierz opcje Serwer multimediów > USB
  5. Wybierz z listy żądany plik i naciśnij przycisk (Enter). Rozpocznie się odtwarzanie.

  Zgodność