Identyfikator artykułu : 00238913 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020Drukowanie

Smartfon/tablet

  Materiał z urządzenia mobilnego można wyświetlić na ekranie telewizora na kilka sposobów.
  Informacje o sposobach, z których możesz skorzystać w swoim telewizorze, znajdziesz w artykule Jak wyświetlić na telewizorze materiał z urządzenia mobilnego lub zawartość ekranu urządzenia mobilnego.

  Możesz też zapoznać się z artykułami poświęconymi sposobom wymienionym poniżej:

  UWAGA: nie wszystkie telewizory Sony są wyposażone w opisane poniżej funkcje. Informacji o tym, czy telewizor obsługuje określony rodzaj łączności, należy szukać w danych technicznych w instrukcji obsługi telewizora.

  Łączność bezprzewodowa

  Łączność przewodowa