Identyfikator artykułu : 00173398 / Ostatnia modyfikacja : 22.08.2023Drukowanie

Jak jednocześnie uzyskać dźwięk w słuchawkach i głośnikach telewizora

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Przed rozpoczęciem

  • Pewne modele telewizorów nie pozwalają na równoczesną reprodukcję dźwięku przez słuchawki i głośniki telewizora. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.
  • Pewne modele z platformą Android TV™ wprowadzone na rynek po 2018 r. mają inne specyfikacje. Jeśli Twój telewizor znajduje się na liście modeli telewizorów poniżej, zapoznaj się z artykułem Jak równocześnie słuchać dźwięku z telewizora przez słuchawki i głośniki telewizora, soundbar lub inne urządzenie audio.
   • Modele z 2018 roku: Serie AF9, ZF9
   • Modele z 2019 roku: Serie AG9, XG85_XG87, XG95, ZG9
   • Modele z 2020 roku: Serie XH80, XH81, XH85_XH91, XH90_XH92, XH95, ZH8, A8, A9
   • Modele z 2021 roku: Serie A90J, A80J_A83J_A84J, X95J, X90J_X92J_X93J_X94J, X85J_X89J, X80J_X81J_X82J, Z9J

  Jak skonfigurować telewizor

  Telewizory z platformą Android TV (z wyjątkiem wymienionych poniżej):

  1. Upewnij się, że na poniższej liście nie ma modelu Twojego telewizora:
   • Modele z 2021 roku: Serie A90J, A80J_A83J_A84J, X95J, X90J_X92J_X93J_X94J, X85J_X89J, X80J_X81J_X82J, Z9J
   • Modele z 2020 roku: Serie XH80, XH81, XH85_XH91, XH90_XH92, XH95, ZH8, A8, A9
   • Modele z 2019 roku: Serie AG9, XG85_XG87, XG95, ZG9
   • Modele z 2018 roku: Serie AF9, ZF9
  2. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie.
  3. Wybierz opcję  Ustawienia.
  4. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje Obraz i dźwięk — Wyjście audio.
   • Wybierz opcję Dźwięk.
  5. Wybierz opcję Wyjście słuchawkowe/audio.
  6. Wybierz opcję Wyjście audio (stałe).
  7. Naciśnij przycisk BACK na pilocie.
  8. Wybierz opcję Wyłączanie głośników po podłączeniu słuchawek.
   Uwaga: Jeśli opcja „Wyłączanie głośników po podłączeniu słuchawek” nie pojawia się, wybierz ustawienie Audio to both TV speakers & other device (Dźwięk na głośniki i inne urządzenie), po czym przejdź do czynności 8.
  9. Wybierz opcję Głośniki włączone.

  Inne telewizory:

  Uwaga: Poniższe czynności mają charakter przykładowy. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.

  1. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Preferencje lub Ustawienia systemowe.
  4. Wybierz opcję Ustawienia.
  5. Wybierz opcję Konfiguracja AV.
  6. Wybierz opcję Wyjście słuchawkowe/audio.
  7. Wybierz opcję Wyjście audio.
  8. Naciśnij przycisk BACK lub RETURN, aby powrócić do ekranu Konfiguracja AV.
  9. Wybierz opcję Wyjście audio.
  10. Wybierz opcję Stałe.

  Więcej informacji zawiera artykuł Podręcznik podłączania BRAVIA — Słuchawki.