Identyfikator artykułu : 00198423 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Jak sprawdzić aplikacje na ekranie telewizora (modele bez systemu Android)

  UWAGA: Nie wszystkie telewizory BRAVIA pozwalają używać aplikacji. Aby sprawdzić, czy posiadany telewizor ma funkcje opisane w tym artykule, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.
   

  Jak sprawdzić, jakie aplikacje są dostępne w telewizorze

  Dostępne w telewizorze aplikacje można sprawdzić, wybierając z menu następujące opcje:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Wszystkie aplikacje lub Aplikacje.

   UWAGA dotycząca modeli z 2014 r.: Menu Wszystkie aplikacje znajduje się w lewej dolnej części ekranu menu Aplikacje.

  UWAGA: Aby korzystać z niektórych aplikacji opartych na usługach, upewnij się, że Twój telewizor ma dostęp do stabilnego połączenia internetowego.