Identyfikator artykułu : 00175527 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Resetowanie i przywracanie ustawień fabrycznych telewizora (z wyjątkiem telewizorów z platformą Android TV)

  WAŻNE: To rozwiązanie dotyczy telewizorów BRAVIA bez platformy Android TV. Informacje o resetowaniu telewizora z platformą Android TV zawiera artykuł Resetowanie i przywracanie ustawień fabrycznych telewizora z platformą Android TV .

  Resetowanie pozwala przywrócić nieprawidłowo działający telewizor do stabilnego stanu. Istnieją dwa opisane poniżej sposoby. Ich wykonywanie zależy od stanu telewizora. Wybierz odpowiedni sposób w zależności od objawów występujących w telewizorze.

  1. Krok 1 (resetowanie przez odłączenie zasilania):
   Jeśli wystąpi jakiś problem z działaniem telewizora, w pierwszej kolejności należy wykonać resetowanie przez odłączenie zasilania i sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

   Jak zresetować telewizor Sony przez odłączenie zasilania

  2. Krok 2 (przywracanie ustawień fabrycznych):
   Jeśli resetowanie przez odłączenie zasilania nie rozwiąże problemu, należy spróbować przywrócić ustawienia fabryczne.

   OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE TELEWIZORÓW PLAZMOWYCH I LCD: Ta procedura powoduje skasowanie ustawień kalibracji obrazu telewizora.

   Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora