Identyfikator artykułu : 00115212 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Jak zaprogramować lub uaktualnić zaprogramowane stacje w telewizorze LCD Sony? (Informacje o telewizji satelitarnej, pojedyncza antena)

  UWAGI:

  • Poniższa procedura dotyczy wszystkich telewizorów LCD firmy Sony (oprócz modeli z platformą Android TV). Poszczególne modele telewizorów mogą się jednak nieznacznie różnić układem pilota lub menu.
  • W razie potrzeby dodatkowych wskazówek na dowolnym etapie należy skorzystać z wbudowanego w telewizor systemu pomocy lub odwiedzić stronę pomocy technicznej dotyczącą posiadanego modelu telewizora.
  • Do obsługi należy używać poniższych przycisków na pilocie.

   Przyciski kierunkowe na pilocie Przyciski kierunkowe na pilocie
   Do poruszania się po menu telewizora używaj przycisków ze strzałkami na pilocie. Wybieraj opcje, naciskając przycisk „plus”. Jest to czerwony przycisk umieszczony w środku okrągłego obszaru Menu na pilocie.

   

  1. Upewnij się, że przewód anteny satelitarnej jest prawidłowo podłączony do telewizora.
   Przykład podłączenia telewizji satelitarnej przedstawiono na poniższym diagramie.
   Szczegółów oraz wszelkich innych informacji o podłączaniu anteny należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z telewizorem.

   Obraz
   * Gniazdo SUB jest przeznaczone do wykorzystania tylko w trybie dwóch tunerów.

  2. Włącz telewizor
  3. W zależności od układu pilota naciśnij przycisk MENU lub HOME.
   Obraz
    
  4. Wybierz opcję Ustawienia.
  5. Wybierz opcję Ustawienia cyfrowe.

   Obraz

  6. Wybierz opcję Autoprogramowanie satelity lub Strojenie automatyczne.
   Potwierdź wybór przyciskiem Obraz.

  7. Kiedy pojawi się pytanie „Czy chcesz rozpocząć strojenie automatyczne?”, wybierz opcję Tak i potwierdź wybór przyciskiem Obraz.

   Obraz

  8. Wybierz opcję Dalej i potwierdź wybór przyciskiem Obraz.
  9. Teraz wybierzesz jedną z dwóch list programów satelitarnych. Lista „Preferowany satelita” zawiera listę programów nadawanych przez samodzielnie wybranych operatorów telewizji satelitarnej; lista „Ogólny satelita” zawiera programy ze wszystkich satelitów.
   Wybierz opcję Preferowany satelita i potwierdź wybór przyciskiem Obraz.

   UWAGA: Na liście „Preferowany satelita” znajdują się dostępni dostawcy powiązani z ustawieniami kraju i języka.

    Obraz    Obraz

  10. W kolejnym kroku zostanie wyświetlona lista operatorów. Wybierz preferowanego operatora.
   UWAGA: Jeśli lista nie zawiera preferowanego operatora, wróć do poprzedniej strony i wybierz opcję Ogólny satelita, wspomnianą w czynności 9.
  11. Wybierz opcję Dalej i potwierdź wybór przyciskiem Obraz.
  12. Teraz możliwe będzie ustawienie parametrów sieci. W przypadku konfiguracji podstawowej zachowaj ustawienia domyślne.

   Typ przeszukiwania: Pełny, Sieć lub Przeszukiwanie ręczne
   Typ usługi: Wszystkie usługi (bezpłatne i kodowane)
   Typ kanału: Wszystkie usługi (telewizja i/lub radio)

   Obraz

   W przypadku otrzymania od operatora specyficznych ustawień parametrów sieci, może być wymagana ręczna zmiana ustawień Typ przeszukiwania, Typ usługiTyp kanału.
  13. Wybierz opcję Dalej i potwierdź wybór przyciskiem Obraz.
  14. Rozpocznie się strojenie automatyczne. Proces ten może potrwać dłuższy czas.

  UWAGA: Jeśli po wykonaniu strojenia automatycznego nadal brakuje kanałów lub występują z nimi problemy, dostępne są informacje o możliwych rozwiązaniach. Należy zapoznać się z następującym artykułem:  Przerywane albo brakujące kanały telewizyjne i usługi? Zobacz, jak rozwiązać problem