Identyfikator artykułu : 00129263 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Jak nastroić lub zmienić nastrojenie telewizora Sony LCD (informacje o telewizji satelitarnej, kilka anten)?

  Informacje opisują, jak krok po kroku nastroić maksymalnie cztery anteny (LNB) satelitarne.

  WAŻNE: Zanim rozpoczniesz strojenie, musisz znać podstawowe dane dotyczące Twojego systemu satelitarnego (np. która satelita jest odbierana i jak sygnał jest przesyłany z anteny satelitarnej do telewizora). Można otrzymać te informacje od lokalnego dostawcy przekazu i telewizji satelitarnej.

  Poniższa procedura odnosi się do wszystkich telewizorów Sony LCD (z wyjątkiem telewizorów z systemem Android). Jednak w różnych modelach telewizorów mogą wystąpić nieiwielkie różnice w układzie pilota lub interfejsu menu.

  Jeżeli potrzebujesz więcej wskazówek, znajdziesz więcej informacji w Pomocy znajdującej się w Twoim telewizorze lub odwiedzając stronę wsparcia technicznego dla Twojego modelu telewizora.

  Wskazówki dotyczące pilotaWskazówki dotyczące pilota
  Użyj strzałek na pilocie, aby poruszać się po menu telewizora.Wybieraj opcje, naciskając przycisk "plus". To ten okrągły przycisk na środku okrągłej części menu na pilocie.

   

  1. Włącz telewizor i upewniej się, że kabel anteny satelitarnej jest prawidłowo podłączony do telewizora.
  2. Następnie naciśnij przycisk [MENU] lub [HOME], w zależności od układu pilota.
    Home lub Menu Obraz
    
  3. Wybierz Ustawienia Konfiguracja cyfrowa Automatyczne strojenie satelity.
  4. W odpowiedzi na pytanie "Czy chcesz rozpocząć automatyczne strojenie?" wybierz Tak.
  5. Wybierz Dalej.
  6. W tym etapie wybierzesz jedną z dwóch list programów satelitarnych.
   Wybierz Ogólne satelity i potwierdź.

   Obraz
  7. W odpowiedzi na pytanie o wybór opcji skanowania, wybierz Normalne skanowanie.

   Obraz
  8. Ustaw Rodzaj skanowania na Pełne skanowanie i naciśnij Dalej

   Obraz
  9. Wybierz Satelita 1 i naciśnij OK.

   Obraz
  10. Wybierz opcję Konfiguracja LNB i naciśnij OK.

   Obraz

   Teraz możesz zobaczyć paski Siła sygnału i Jakość sygnału. Powinny być one bliskie poziomu MAX. To wskazuje, że odbierasz sygnał z satelity i możesz rozpocząć strojenie kanałów.

   UWAGA: Jeżeli paski wskazują niski poziom sygnału albo w ogóle nie wzrastają, należy zmienić parametry strojenia (przeważnie napięcie LNB i/lub sterowanie DiSEqC w opcji Konfiguracja LNB lub polaryzacja w opcji Transponder
  11. Włącz DiSEqC A i potwierdź, naciskając OK. Potem dwa razy naciśnij przycisk RETURN na pilocie, aby powrócić do menu Wybierz satelitę.

   Obraz
  12. Wybierz opcję Satelita 2 i naciśnij OK.

   Obraz
  13. Włącz opcje Satelita 2 ustawiając na ON.

   Obraz
  14. Wybierz opcję Konfiguracja LNB i naciśnij OK.

   Obraz
  15. Włącz opcję DiSEqC B i potwierdź, naciskając OK. Potem dwa razy naciśnij przycisk RETURN na pilocie, aby powrócić do menu Wybierz satelitę.

   Obraz
  16. Naciśnij Start.

   Obraz
  17. Teraz telewizor rozpocznie strojenie. Proces może chwilę potrwać.
   Powtórz kroki od 9 do 15 jeżeli chcesz przeprowadzić również skanowanie Satelity 3 (DiSEqC C) i/lub Satelity 4 (DiSEqC D).

   Obraz

   Obraz

  UWAGA: Przedstawione obrazy mają jedynie charakter wskazówek. Rzeczywisty układ może się trochę różnić w zależności od kraju, modelu lub wersji oprogramowania.