Identyfikator artykułu : 00239888 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020

Odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD: sygnał kompozytowy z przewodem przejścia 4-stykowy miniwtyk — cinch

  Wykonywanie połączeń

  Diagram połączeń z odtwarzaczem Blu-ray Disc / DVD (przejście na cinch)
  • Kompozytowy przewód audio/wideo
  • Przewód przejścia 4-stykowy miniwtyk — cinch

  Ustawienia w telewizorze

  1. Po wykonaniu połączeń włącz telewizor i podłączony odtwarzacz BD/DVD.
  2. Naciskając przycisk (wejścia), wybierz wejście, do którego podłączony jest odtwarzacz BD/DVD.

  3. Włącz odtwarzanie w podłączonym odtwarzaczu BD/DVD.
   • Jeśli podłączone urządzenie ma funkcję „sterowania kompozytowego”, możesz je obsługiwać pilotem od telewizora.
   • Jeśli urządzenie ma gniazdo DVI, połącz je z gniazdem Composite (obejmującym wejście AUDIO IN) za pomocą adaptera DVI — sygnał kompozytowy (do nabycia oddzielnie) i połącz gniazda wyjścia audio urządzenia z gniazdami Composite 2 AUDIO IN lub Composite 3 AUDIO IN. (Nazwy gniazd zależą od modelu/regionu/kraju.)

  Rozwiązywanie problemów

  Zwracamy uwagę, że zamieszczony tu opis dotyczy tylko podstawowych problemów i najnowszych modeli telewizorów Sony. Informacji o rozwiązywaniu problemów z konkretnym modelem należy szukać w instrukcji i-Manual lub instrukcji obsługi. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, prosimy o kontakt z Sony.

  Brak obrazu na telewizorze połączonym z odtwarzaczem przewodem kompozytowym.

  Niektóre telewizory z 2014 r. (seria KDL-xxWxxxB) mają funkcję Diagnozowanie problemów, która może pomóc w wykryciu problemu z podłączonym urządzeniem: Naciśnij przycisk HOME na pilocie i wybierz kolejno opcje → PomocPomoc techniczna → Diagnozowanie problemów: Objawy dotyczące zewnętrznych urządzeń.

  Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami i wykonaj odpowiednie czynności kontrolne:

  • Czy przewód kompozytowy jest prawidłowo podłączony?
  • Czy w telewizorze wybrane jest wejście kompozytowe?
  • Jeśli przez pomyłkę wybrana została rozdzielczość nieobsługiwana przez telewizor, można przywrócić jej fabryczne ustawienie. W takim przypadku na co najmniej 10 sekund naciśnij przycisk STOP na odtwarzaczu, aby przełączyć wyjście wideo na najniższą rozdzielczość.