Identyfikator artykułu : 00239860 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020

Odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD — HDMI

  Wykonywanie połączeń

  Diagram połączeń z odtwarzaczem Blu-ray Disc / DVD (HDMI)
  • Przewód HDMI®
  • HDMI IN

  Złącze HDMI jest zalecane ze względu na optymalną jakość obrazu. Jeśli odtwarzacz BD/DVD ma gniazdo HDMI, podłącz go przewodem HDMI.

  Użyj atestowanego przewodu HDMI z logo HDMI.

  Ustawienia w telewizorze

  1. Po wykonaniu połączeń włącz telewizor i podłączony odtwarzacz BD/DVD.
  2. Naciskając przycisk (wejścia), wybierz wejście, do którego podłączony jest odtwarzacz BD/DVD.

  3. Włącz odtwarzanie w podłączonym odtwarzaczu BD/DVD.
   • Jeśli podłączone urządzenie jest zgodne z systemem „Control for HDMI”, możesz je obsługiwać pilotem od telewizora.
   • Jeśli urządzenie ma gniazdo DVI, połącz je z gniazdem HDMI (obejmującym wejście AUDIO IN) za pomocą adaptera DVI — HDMI (do nabycia oddzielnie) i połącz gniazda wyjścia audio urządzenia z gniazdami HDMI 2 AUDIO IN lub HDMI 3 AUDIO IN. (Nazwy gniazd zależą od modelu/regionu/kraju.)

  Rozwiązywanie problemów

  Zwracamy uwagę, że zamieszczony tu opis rozwiązywania problemów dotyczy tylko najnowszych modeli telewizorów Sony. Informacji o rozwiązywaniu problemów z konkretnym modelem należy szukać w instrukcji i-Manual lub instrukcji obsługi. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, prosimy o kontakt z Sony.

  Brak obrazu na telewizorze połączonym z odtwarzaczem przez łącze HDMI.

  Niektóre telewizory z 2014 r. (seria KDL-xxWxxxB) mają funkcję Diagnozowanie problemów, która może pomóc w wykryciu problemu z podłączonym urządzeniem: Naciśnij przycisk HOME na pilocie i wybierz kolejno opcje → PomocPomoc techniczna → Diagnozowanie problemów: Objawy dotyczące zewnętrznych urządzeń.

  Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami i wykonaj odpowiednie czynności kontrolne:

  • Czy przewód HDMI jest prawidłowo podłączony?
  • Czy w telewizorze wybrane jest właściwe wejście HDMI?
  • Jeśli przez pomyłkę wybrana została rozdzielczość nieobsługiwana przez telewizor, można przywrócić jej fabryczne ustawienie. W takim przypadku na co najmniej 10 sekund naciśnij przycisk STOP na odtwarzaczu, aby przełączyć wyjście wideo na najniższą rozdzielczość.