Identyfikator artykułu : 00080263 / Ostatnia modyfikacja : 23.01.2018Drukowanie

Telewizor nie jest połączony z Internetem? Zaktualizuj oprogramowanie, używając pamięci USB

  Jeśli telewizor BRAVIA nie jest podłączony do Internetu, aktualizację wewnętrznego oprogramowania można bezpłatnie pobrać z witryny pomocy technicznej firmy Sony, zapisać ją w pamięci USB i zainstalować w telewizorze.

  Uwaga: Aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem strony internetowej pomocy technicznej firmy Sony jest możliwa tylko wtedy, gdy telewizor obsługuje funkcję aktualizowania oprogramowania za pośrednictwem pamięci USB. W przypadku telewizorów, które nie obsługują funkcji aktualizacji oprogramowania za pośrednictwem pamięci USB (często są to starsze modele), niezbędna jest pomoc serwisu. Prosimy o kontakt z Sony poprzez stronę „Kontakt” w witrynie pomoc technicznej lub o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Sony.

  Jak przeprowadzić aktualizację


   

  OSTRZEŻENIE: Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
  OSTRZEŻENIE: W trakcie aktualizacji nie wyłączaj telewizora ani nie odłączaj jego zasilania.
  OSTRZEŻENIE: Nie naciskaj żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.
  OSTRZEŻENIE: Zatrzymaj nagrywanie przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania układowego.

  1. Wejdź na stronę internetową pomocy technicznej firmy Sony: https://www.sony-europe.com/ 
  2. Wybierz swój Kraj. Otworzy się lokalna strona internetowa Sony.
  3. Wybierz opcję Pomoc u góry strony.
  4. polu wyszukiwania wpisz model telewizora (na przykład KDL-42W805A) i potwierdź wybór.
  5. W sekcji Pliki do pobrania wybierz Oprogramowanie układowe
  6. Przed pobieraniem i instalowaniem najnowszej wersji wewnętrznego oprogramowania uważnie zapoznaj się z towarzyszącą mu instrukcją. Procedura aktualizacji ma zazwyczaj następującą postać: https://www.sony.pl/electronics/support/lcd-tvs-legacy-lcd-tv/kdl-42w805a/downloads/Z0000308. Należy jednak zadbać, by zastosowana procedura dotyczyła posiadanego modelu.

  Sprawdź, czy aktualizacja się powiodła


   

  Po instalacji sprawdź, czy aktualizacja się powiodła. 

      1. Włącz telewizor i naciśnij przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić główne menu.
      2. Przejdź do kategorii Pomoc dotycząca produktu i naciśnij przycisk OK.
      3. Przejdź do opcji Informacje o systemie i naciśnij przycisk OK.
      4. Na ekranie telewizora powinien pojawić się numer wersji wewnętrznego oprogramowania o następującym wyglądzie: SOFTWARE VERSION PKGx.xxx — część „x.xxx” powinna odpowiadać nowo zainstalowanej wersji.