Identyfikator artykułu : 00163824 / Ostatnia modyfikacja : 28.01.2019Drukowanie

Problems using your TV Hard Disk Drive (HDD)? Zobacz, jak rozwiązać problem

  Problemy z dyskiem twardym podłączonym przez łącze USB mogą wynikać z różnych przyczyn. Poniżej przedstawiono najważniejsze. Prosimy o zapoznanie się z nimi w kolejności, w jakiej są zamieszczone.

  WAŻNE: W zależności od posiadanego modelu telewizora niektóre szczegóły mogą być inne. Z tego względu zdecydowanie zalecanym rozwiązaniem jest zapoznanie się z przewodnikiem pomocniczym w witrynie pomocy technicznej firmy Sony. W Przewodniku pomocniczym kliknij Korzystanie z innych urządzeń > Urządzenie USB do nagrywania i odszukaj odpowiednie informacje.

   

  Czy posiadany telewizor umożliwia nagrywanie na dysk twardy?

   

   

  Nie wszystkie telewizory Sony umożliwiają nagrywanie na dysk twardy. Aby sprawdzić zgodność z dyskiem twardym, na stronie pomocy technicznej Sony należy kliknąć Pełne dane techniczne > Nagrywanie na dysk twardy USB > „TAK” (w tym przypadku dysk twardy jest obsługiwany).

   

   

  Czy dysk twardy jest prawidłowo podłączony i włączony?

   

   

  Sprawdź, czy dysk twardy jest prawidłowo podłączony i włączony.

  Uwaga: Connecting the hard disk drive via a USB hub is not supported. Instead, connect it directly to the TV.

   

  Czy dysk jest zarejestrowany?


  1. Podłącz dysk twardy do telewizora.

  2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz kolejno opcje Settings iconUstawienia systemowe* > Konfiguracja urządzenia do nagrywania > Rejestrowanie dysku HDD.

  3. Zarejestruj dysk twardy, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.

  *W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.

   

  Pamiętaj o następujących wymaganiach

   

   

  • Dyski twarde muszą być sformatowane w systemie plików FAT12/16/32 lub exFAT (nie NTFS!). Można to sprawdzić przy użyciu funkcji „Test sprawności HDD”.
  • Obsługiwane są dyski twarde USB o pojemności od co najmniej 32 GB do maksymalnie 2 TB.
  • Jeśli telewizor jest wyposażony w dwa porty USB, dysk twardy należy podłączyć do portu oznaczonego HDD REC.
  • Wszystkie dane przechowywane na dysku twardym zostaną skasowane podczas formatowania wykonywanego w procesie rejestracji. Po rejestracji w telewizorze dysk nie będzie współpracować z komputerem. Aby umożliwić użycie dysku z komputerem, należy go sformatować przy użyciu komputera. (Uwaga: spowoduje to skasowanie wszystkich danych znajdujących się na dysku).
  • Zarejestrować można maksymalnie 8 dysków twardych.
  • Aby wyrejestrować dysk twardy, naciśnij przycisk HOME i wybierz kolejno opcje Ustawienia systemowe > Konfiguracja urządzenia do nagrywania > Wyrejestrowanie dysku HDD > urządzenie, które chcesz wyrejestrować. Po wyrejestrowaniu niemożliwe staje się odtwarzanie nagranych danych.
  • Odtwarzanie nagrań z dysku twardego jest możliwe tylko na telewizorze, w którym dysk ten został zarejestrowany.
  • W telewizorze może nie być ustawiona data i godzina lub ustawienia te są nieprawidłowe. Nastawianie w telewizorze prawidłowej daty i godziny opisano w poniższym artykule.
   Czy datę i godzinę w telewizorze Sony z platformą Android TV ustawia się automatycznie, czy ręcznie?

   

  Problemy z odtwarzaniem

   

  • Sprawdź ilość wolnego miejsca na dysku twardym. Jeśli pozostało mało miejsca, skasuj niepotrzebne materiały.
  • Nie można nagrywać następujących programów: programów chronionych przed kopiowaniem, programów analogowych, radia, programów zewnętrznych wejść (w tym z podłączonego dekodera / przystawki STB), materiałów wideo o dużym paśmie, sygnałów szyfrowanych.
  • Nagrywanie z użyciem programatora czasowego może być niemożliwe, jeśli zmieni się godzina emisji programu.
  • Nagrania nie można dokonać, jeśli na dysku twardym nagranych jest ponad 1000 programów lub jeśli dysk jest pełny.
  • Odtwarzanie plików o objętości 4 GB lub większej możliwe jest tylko z urządzeń USB sformatowanych w systemie exFAT.