Identyfikator artykułu : 00095901 / Ostatnia modyfikacja : 29.01.2020Drukowanie

Podczas konfiguracji sieci lub przy próbie dostępu do materiału z Internetu występuje błąd 1107, 2123, 3218 lub 7003

  Przyczyna błędów 1107, 2123, 3218, 5010 i 7003

  Te kody błędów są wyświetlane w wymienionych poniżej przypadkach.

  • Połączenie z Internetem jest przerwane lub niestabilne.
  • Zmniejszyła się szybkość łącza (szczególnie przy połączeniu z siecią bezprzewodową)

  Kody te mogą też pojawiać się z innych przyczyn, mających charakter przejściowy, takich jak kolizje na łączach. Zdarza się, że po pewnym czasie problem znika samorzutnie, bez podejmowania żadnych działań. W takich przypadkach wskazanie przyczyny bywa niemożliwe.

  1. Upewnij się, że telewizor jest prawidłowo połączony z Internetem.

   W przypadku modelu z platformą Android TV należy wykonać następujące czynności:

   1. Naciśnij przycisk HOME.
   2. Wybierz opcję Pomoc.
   3. Wybierz opcję Objawy dotyczące połączenia internetowego.

   W przypadku modeli wyprodukowanych przed 2015 r. należy wykonać następujące czynności:

   1. Naciśnij przycisk HOME.
   2. Wybierz opcję Pomoc.
   3. Wybierz opcję Customer Support (Pomoc techniczna).
   4. Wybierz opcję Objawy dotyczące połączenia internetowego.

    Jeśli obok którejkolwiek z przeprowadzonych kontroli pojawia się stan Failed (Niepowodzenie):
    Telewizor nie jest połączony z Internetem. Sprawdź ustawienie połączenia sieciowego: Nie można podłączyć telewizora BRAVIA do Internetu.

    Jeśli wyniki całej diagnostyki są pozytywne: 

     Jeśli nadal pojawia się komunikat o błędzie, mógł wystąpić jakiś specyficzny problem.
     Jeżeli problem jest znany, w jego usunięciu może pomóc aktualizacja oprogramowania. Wykonaj aktualizację oprogramowania:
      Jak wykonać aktualizację oprogramowania. 
     Jeżeli nie przyniesie to poprawy, należy wypróbować następujące rozwiązanie:
  2. Wyłącz telewizor.
  3. Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego telewizora.
  4. Odłącz wtyczki przewodów zasilających routera i modemu.
  5. Po 2 minutach podłącz wtyczki przewodów zasilających routera i modemu.
  6. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego telewizora.
  7. Włącz telewizor.
  8. Po upływie 5 minut kilkakrotnie użyj funkcji Odśwież zawartość internetową.

  UWAGA: Funkcja Odśwież zawartość internetową jest dostępna w telewizorach wyprodukowanych w roku 2014 i w latach wcześniejszych. Nie występuje ona w telewizorach z platformą Android TV.
   

      2. Zweryfikuj poniższe ustawienia i środowisko pracy.

  UWAGA: Problem może nie być związany z telewizorem, tylko ze środowiskiem sieciowym. W takim przypadku należy w razie potrzeby skontaktować się z innymi firmami.

  1. Przywróć ustawienia fabryczne telewizora:
   Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora.  
   Jak przywrócić fabryczne ustawienia telewizora Sony z platformą Android TV?
  2. Usuń powielające się routery
   Router przydziela adres IP urządzeniu podłączanemu do Internetu. Jeśli są zainstalowane dwa routery, przyczyną tych kodów błędów mogą być powielone adresy IP. Skontaktuj się z producentem routera, wyłącz funkcję trasowania w jednym z routerów lub odinstaluj jeden router i sprawdź, czy sytuacja ulegnie poprawie.
  3. Sprawdź szybkość łącza sieciowego
   Istnieje wiele czynników, które mogą spowalniać łącze sieciowe. Zweryfikuj opisane poniżej przypadki, uwzględniając pokazane prawdopodobieństwo ich wystąpienia.   

   czynniki wpływające na prędkość łącza

   [1]: Telewizor
   [2]: Inne urządzenie
   [3]: Router
   [4]: Modem
   [5]: Dostawca Internetu (ISP)
   [6]: Dostawca aplikacji

   1. Między telewizorem a routerem 5 gwiazdek
    Prawdopodobieństwo wystąpienia
    Nawet jeśli telewizor jest połączony z Internetem, ale przez bardzo wolne łącze, pojawi się komunikat o błędzie. Ryzyko zmniejszenia prędkości łącza występuje zwłaszcza przy łączności bezprzewodowej, której działanie w dużej mierze zależy od odległości między routerem a telewizorem oraz od zakłóceń radiowych. W celu ustalenia przyczyny tymczasowo wykonaj opisane poniżej czynności.

    W przypadku korzystania z sieci bezprzewodowej:
    • Połącz telewizor z routerem za pomocą łącza przewodowego.
    • Wyłącz pozostałe urządzenia bezprzewodowe.
    W przypadku korzystania z sieci przewodowej:
    • Użyj przewodu spełniającego wymogi dla kategorii łączności 5 lub wyższej.

    Jeżeli wykonanie powyższych czynności rozwiąże problem, przyczyną jest prędkość połączenia między telewizorem a routerem. Wykonaj opisane poniżej czynności.

    W przypadku korzystania z sieci bezprzewodowej:
    • Połącz telewizor z routerem za pomocą łącza przewodowego (zalecane).
    • Zmniejsz odległość między telewizorem a routerem i użyj sieci bezprzewodowej.
    • Unikaj równoczesnego używania innych urządzeń bezprzewodowych lub zmień kanał bezprzewodowy.
    W przypadku korzystania z sieci przewodowej:
    • Użyj przewodu spełniającego wymogi dla kategorii łączności 5 lub wyższej.

   2. Ruch w sieci do i z innych urządzeń
    Prawdopodobieństwo wystąpienia 4 gwiazdki
    Router może obsłużyć ograniczoną ilość danych. Jeśli łącze internetowe jest współużytkowane przez inne urządzenia, prędkość łącza znacznie się zmniejszy. Szczególny wpływ na ruch w sieci ma oglądanie materiałów wideo na innym urządzeniu oraz pobieranie oprogramowania, ponieważ operacje te wymagają przesłania dużej ilości danych. Unikaj równoczesnego używania innych urządzeń bezprzewodowych i sprawdź, czy poprawi to sytuację.

   3. Ruch w sieci po stronie dostawcy Internetu (ISP)
    Prawdopodobieństwo wystąpienia 1 gwiazdka
    • Problem u dostawcy Internetu (ISP)
    • Problemy z komunikacją spowodowane równoczesnym wykorzystywaniem łącza dostawcy Internetu przez wielu użytkowników
     Czasowe zmniejszenie się szybkości łącza może wynikać z przyczyn wymienionych powyżej. Trudno jest sprawdzić, czy stanowią one źródło błędu. Przykładowo, można spróbować użyć telewizora w porze, w której ruch w sieci będzie mały, i sprawdzić, czy mimo to wystąpi błąd.

   4. Ruch w sieci po stronie dostawcy aplikacji
    Prawdopodobieństwo wystąpienia 2 gwiazdki 
    Duże natężenie ruchu u usługodawcy oferującego strumieniowe transmisje na żywo przez Internet oraz inne materiały może spowodować zatłoczenie sieci i występowanie błędów. Trudno jest sprawdzić, czy stanowi to przyczynę błędu. Przykładowo, można spróbować użyć telewizora w porze, w której ruch w sieci będzie mały, i sprawdzić, czy mimo to wystąpi błąd.

  Jeśli problem nie ustępuje, pobierz aktualizację oprogramowania i wprowadz ja w telewizorze z uzyciem pamieci masowej USB .