Identyfikator artykułu : 00162558 / Ostatnia modyfikacja : 11.08.2022Drukowanie

Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora bez platformy Android TV

  OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE TELEWIZORÓW PLAZMOWYCH I LCD: ta procedura powoduje skasowanie ustawień kalibracji obrazu telewizora. Użytkownicy, którzy zlecili odpłatną kalibrację ekranu telewizora, mogą rozważyć użycie w pierwszej kolejności funkcji resetowania przez odłączenie zasilania. W przeciwnym razie utracone zostaną specjalne ustawienia kalibracji.

  Ważne informacje przed rozpoczęciem


  Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora bez platformy Android TV

  Wybierz poniżej odpowiedni stan telewizora. Sposób postępowania zależy od stanu telewizora.


  Pilot umożliwia użycie ekranu menu głównego

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Ustawienia systemowe.
  4. Wybierz opcję Pomoc techniczna.
  5. Wybierz opcję Ustawienia fabryczne.
  6. Wybierz opcję OK.

  Pilot nie pozwala na użycie ekranu menu głównego

  1. Wyłącz przewód zasilający telewizora z gniazdka sieci energetycznej.
  2. Po odłączeniu odczekaj mniej więcej minutę.
  3. Z powrotem włącz przewód zasilający do gniazdka sieci energetycznej.
  4. Telewizor powinien automatycznie się włączyć. Jeśli tak się nie stanie, włącz go.
  5. Odczekaj około 40 sekund na pełne uruchomienie się telewizora.
  6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [STRZAŁKA W GÓRĘ] na pilocie od telewizora. Umieść pilot przed telewizorem i skieruj go ku środkowi telewizora, aby zapewnić dobre warunki transmisji sygnałów podczerwonych.

   Przycisk ze strzałką w górę na pilocie

   • W tym momencie telewizor może uruchomić się na nowo.
   • Jeżeli po wykonaniu tej operacji telewizor pozostanie wyłączony, zapoznaj się z artykułem Dostarczony pilot nie steruje telewizorem.
   • Przycisk [POWER] może być umieszczony z przodu, na górze lub z boku telewizora, jak pokazano na ilustracji poniżej. Niektóre telewizory wyposażone są w przełącznik trybu energooszczędnego. Nie należy mylić go z przyciskiem [POWER].

   Przełącznik trybu energooszczędnego na telewizorze: unikanie pomyłki

  7. Trzymając wciśnięty przycisk [STRZAŁKA W GÓRĘ], naciśnij i puść przycisk [POWER] na telewizorze. W zależności od modelu telewizora, w lewym dolnym rogu ekranu może się pojawić napis [RESET].
  8. Puść przycisk [STRZAŁKA W GÓRĘ].
  9. Jeżeli powyższa procedura została wykonana prawidłowo, pojawi się ekran konfiguracji początkowej.
  10. W celu zakończenia konfiguracji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Jeżeli resetowanie nie powiodło się, odłącz od telewizora wszystkie urządzenia i wyłącz połączenie z siecią. Następnie jeszcze raz wykonaj powyższe czynności.