Identyfikator artykułu : 00200449 / Ostatnia modyfikacja : 04.01.2022

Jak zmniejszyć opóźnienie sygnału wejściowego przy grach wideo HDR

  UWAGA: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Przed wykonywaniem opisanych w nim czynności należy zapoznać się z sekcją Produkty związane z tym artykułem.

  Telewizory Sony BRAVIA bez platformy Android TV

  Jeśli posiadany telewizor nie jest wyposażony w platformę Sony Android TV, należy wykonać poniższe czynności.

  1. Ustaw Wybór sceny na HDR.
   1. Naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie.
   2. Wybierz opcję Wybór sceny.
   3. Wybierz opcję HDR.
  2. Wyłącz funkcję Motionflow.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Obraz.
   4. Wybierz opcję Motionflow.
   5. Wybierz ustawienie Wył.
  3. Ustaw Wybór sceny na Auto.
   1. Naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie.
   2. Wybierz opcję Wybór sceny.
   3. Wybierz opcję Automat.

  UWAGA: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Przed wykonywaniem opisanych w nim czynności należy zapoznać się z sekcją Produkty i kategorie związane z tym artykułem.

  UWAGI:

  • Jeśli do gier wideo HDR używane jest wejście HDMI telewizora, należy sprawdzić, czy wybrane zostało właściwe wejście HDMI telewizora, a następnie wykonać odpowiednie czynności.

  • Przed wykonywaniem tych czynności należy się upewnić, że w telewizorze z platformą Android TV™ zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania.

  Sposób zmniejszania opóźnienia sygnału wejściowego przy grach zależy od modelu.

  Telewizory Sony z platformą Android TV wprowadzone na rynek po 2016 r. z wyjątkiem serii XD93, XD94, XD85 i SD85:

  1. Włącz w telewizorze tryb Gra.

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję  Ustawienia.
   3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
    • Wybierz opcje Obraz i dźwiękObrazTryb obrazuGra.
    • Wybierz opcje EkranObrazTryb obrazuGra.
  2. Zmień ustawienieA/V Sync telewizora z platformą Android TV na Automat.

   UWAGA: jeśli menu nie zawiera opcji A/V sync, pomiń tę czynność.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję  Ustawienia.
   3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
    • Wybierz opcje Obraz i dźwiękWyjście audioA/V syncAutomat.
    • Wybierz opcje DźwiękA/V syncAutomat.

  Telewizory Sony z platformą Android TV wprowadzone na rynek w 2015 r. oraz serie XD93, XD94, XD85 i SD85:

  • Gry wideo HDR:

   Wyłącz funkcję Motionflow telewizora z platformą Android TV.
   1. Naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie.
   2. Wybierz opcję Obraz lub Ustawienia obrazu.
   3. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
   4. W grupie Ruch wybierz opcję Motionflow.
   5. Wybierz ustawienie Wył.
  • Inne gry wideo:

   Włącz w telewizorze tryb Gra.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcje Obraz lub Ustawienia obrazuTryb obrazuGra.