Identyfikator artykułu : 00165755 / Ostatnia modyfikacja : 06.09.2023Drukowanie

Problemy z siecią lub błąd sieci uniemożliwiają oglądanie na telewizorze materiałów z Internetu.

  Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności. Po wykonaniu każdej z nich sprawdź, czy nadal występuje błąd.

  UWAGI:

  • W wymienionych poniżej przypadkach serwis może być czasowo wyłączony. Ponów próbę oglądania po odczekaniu jakiegoś czasu.
   • Błąd występuje tylko przy odtwarzaniu określonych filmów
   • Pojawia się komunikat Funkcja niedostępna lub Brak dostępu do serwisu w obecnej chwili.

  Procedura rozwiązywania problemu

  1. Sprawdź, czy wyświetlany jest kod błędu.
   Przy próbie wyświetlenia lub odświeżenia materiału z Internetu występuje błąd

  2. Upewnij się, że telewizor jest połączony z Internetem.

   UWAGA: Czynność tę należy pominąć, jeśli wcześniej wykonana została diagnostyka sieci.
   Nie można podłączyć telewizora BRAVIA do Internetu: jak wykonać diagnostykę sieci.  
  3. Odśwież zawartość internetową. (telewizory bez platformy Android TV)

   UWAGA: Procedura zależy od modelu telewizora. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Sieć lub Konfiguracja sieci.
   4. Wybierz opcję Odśwież zawartość internetową.
     
  4. Zaktualizuj oprogramowanie telewizora do najnowszej wersji.
   Telewizory z platformą Android TV
   Inne telewizory

  5. Zresetuj telewizor przez odłączenie zasilania.
   Telewizory z platformą Android TV
   Inne telewizory

  6. Zresetuj modem kablowy lub router.
   1. Na 30 sekund wyłącz przewód zasilający modemu lub routera z gniazdka sieci energetycznej.
   2. Z powrotem włącz przewód zasilający do gniazdka sieci energetycznej i zaczekaj, aż migające lampki zasygnalizują zakończenie rozruchu modemu lub routera.
     
  7. Przywracanie fabrycznych ustawień telewizora.
   Telewizory z platformą Android TV
   Inne telewizory

  Jeżeli problem pozostanie nierozwiązany, zapoznaj się z poniższymi informacjami: