Identyfikator artykułu : 00176487 / Ostatnia modyfikacja : 22.10.2021

Rozwiązywanie problemów z łącznością Bluetooth audio w telewizorach z platformą Android TV z lat 2017–2019

  UWAGA: to rozwiązanie odnosi się do określonych produktów. Aby sprawdzić, czy dotyczy ono posiadanego urządzenia, zapoznaj się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

  Informacje o modelach urządzeń Bluetooth i telewizorów umożliwiających łączność przez Bluetooth zawiera następujący artykuł: Czy telewizor z platformą Android TV będzie współpracował ze słuchawkami, głośnikami i soundbarami Bluetooth?

  Pytanie 1: Brak dźwięku z podłączonego urządzenia audio.
  Pytanie 2: Dźwięk z urządzenia audio jest przerywany lub niezsynchronizowany z obrazem na telewizorze.
  Pytanie 3: W dźwięku pojawia się echo.
  Pytanie 4: Nie można regulować głośności soundbara pilotem od telewizora.
  Pytanie 5: Urządzenie audio połączone przez łącze Bluetooth nie wyłącza się w chwili wyłączenia telewizora.
  Pytanie 6: Nie można podłączyć soundbara przez łącze Bluetooth.


  Pytanie 1: Brak dźwięku z podłączonego urządzenia audio.
  Odpowiedź 1: Należy sprawdzić poniższe możliwości.

  1. Przyczyną może być mała głośność nastawiona w telewizorze lub podłączonym urządzeniu. Sprawdź ustawienia głośności w poszczególnych urządzeniach.
  2. Sprawdź, czy w podłączonym urządzeniu wybrane jest wejście Bluetooth.
   Szczegółowych informacji na temat trybu wejścia należy szukać w instrukcji obsługi odpowiedniego urządzenia.
  3. Połączenie Bluetooth może być niestabilne. Wykonaj poniższe czynności:
   1. Naciśnij przycisk Home na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
    • Wybierz opcje Pilot i akcesoriaUstawienia Bluetooth(Android 9)
    • Wybierz opcję Ustawienia Bluetooth. (Android 8 lub wcześniejszy)
   4. Odłącz urządzenie zapisane na liście Zarejestrowane urządzenia i podłącz je na nowo.
  4. Przywróć w podłączonym urządzeniu ustawienia fabryczne. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu.


  Pytanie 2: Dźwięk z urządzenia audio jest przerywany lub niezsynchronizowany z obrazem na telewizorze.
  Odpowiedź 2: W zależności od występującego objawu wykonaj opisane poniżej czynności.

  Jeśli obraz nie jest zsynchronizowany z dźwiękiem

  • Przyczyną może być podłączone urządzenie Bluetooth.
  • Zmień ustawienieA/V Sync na Automat. lub Włącz. (Z wyjątkiem serii A1)
   Wykonaj poniższe czynności.
   1. Naciśnij przycisk Home na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
    • Wybierz opcje Obraz i dźwięk — Wyjście audio — A/V Sync.
    • Wybierz opcje Dźwięk — A/V Sync.
   4. Zmień ustawienie na Automat. lub Włącz.

    UWAGA:
    • Jeśli wybrane jest ustawienie Automat.: przy łączeniu się z urządzeniem audio zmniejszy się opóźnienie obrazu w stosunku do dźwięku. (Wyjątek: Tryb obrazu ustawiony na Gra/Zdjęcia/Grafika).
    • Jeśli wybrane jest ustawienie Włącz.: opóźnienie obrazu w stosunku do dźwięku zawsze będzie zmniejszane.
      
  • Jeśli objaw ten występuje przy oglądaniu przez długi czas, wykonaj poniższe czynności.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję  Ustawienia.
   3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
    • Wybierz opcje Pilot i akcesoria  Ustawienia Bluetooth(Android 9)
    • Wybierz opcję Ustawienia Bluetooth(Android 8 lub wcześniejszy)

  W dźwięku występują przerwy lub zakłócenia

  Na jakość dźwięku może wpływać stan połączenia lub środowisko fal radiowych. Poniżej wymieniono najważniejsze przyczyny.

  • Umieszczenie bezprzewodowego punktu dostępu blisko urządzenia Bluetooth lub telewizora.
  • Zbyt duża odległość między urządzeniem Bluetooth a telewizorem.
  • Użycie kuchenki mikrofalowej.

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, należy spróbować wykonać połączenie przewodem HDMI lub przewodami analogowymi.


  Pytanie 3: W dźwięku pojawia się echo.
  Odpowiedź 3: Przyczyną może być równoczesne połączenie przez łącze HDMI i Bluetooth. W takim przypadku należy zakończyć połączenie Bluetooth i używać tylko łącza HDMI.
  UWAGA: w celu zapewnienia stabilnego połączenia zaleca się użycie łącza HDMI.


  Pytanie 4: Nie można regulować głośności soundbara pilotem od telewizora.
  Odpowiedź 4: Niektóre soundbary nie dają możliwości regulowania głośności pilotem od innego urządzenia. Użyj pilota dostarczonego z soundbarem lub przycisków na głośniku.

  Przyczyną może być także równoczesne połączenie przez łącze HDMI i Bluetooth. W takim przypadku należy zakończyć połączenie Bluetooth i używać tylko łącza HDMI.
  UWAGA: w celu zapewnienia stabilnego połączenia zaleca się użycie łącza HDMI.


  Pytanie 5: Urządzenie audio połączone przez łącze Bluetooth nie wyłącza się w chwili wyłączenia telewizora.
  Odpowiedź 5: Nie ma możliwości wyłączenia podłączonych urządzeń sygnałem z telewizora. Ręcznie wyłącz podłączone urządzenia.

  UWAGA: niektóre urządzenia pozwalają na użycie funkcji automatycznego wyłączania zasilania przy braku sygnału.

  Pytanie 6: Nie można podłączyć soundbara przez łącze Bluetooth.
  Odpowiedź 6: Jeśli soundbar i telewizor są połączone przewodem HDMI, nie można ich połączyć przez Bluetooth, ponieważ połączenie HDMI ma wyższy priorytet. Odłącz przewód USB i ponów próbę połączenia przez Bluetooth. Przez łącze Bluetooth można podłączyć wymienione poniżej soundbary Sony. Nie gwarantuje się możliwości podłączenia innych produktów.

  • HT-SF200, HT-SF201
  • HT-XF9000
  • HT-ZF9
  • HT-X8500
  • HT-S350