Identyfikator artykułu : 00149277 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Podczas korzystania z aplikacji Netflix w telewizorze nie jest dostępna funkcja Wide Mode (Tryb szeroki).

    WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje pomocne przy regulacji ustawień ekranu podczas wyświetlania materiałów wideo w aplikacji Netflix wbudowanej w telewizorach Sony lub w internetowym urządzeniu wideo DMX-NV1. Jeśli chcesz skonfigurować ekran w telewizorze w przypadku korzystania z aplikacji Netflix w odtwarzaczu Blu-ray Disc, sieciowym odtwarzaczu multimedialnym lub w internetowym urządzeniu wideo, zapoznaj się z tym artykulem .

    Podczas korzystania z internetowych aplikacji wideo funkcja Wide Mode (Tryb szeroki) jest wyłączona.

    Jeśli urządzenie wykorzystuje aplikację Netflix w wersji 1, wyświetlany materiał wideo można powiększyć lub pomniejszyć przy użyciu jednej z poniższych opcji.

    • Przy użyciu strzałki w górę lub w dół na dołączonym pilocie.

      Naciśnięcie strzałki w górę lub w dół na pilocie telewizora pozwala powiększyć obraz w celu wypełnienia całego ekranu lub pomniejszyć go w celu wyświetlenia tylko na środku ekranu.

      • Naciśnięcie strzałki w górę powoduje powiększenie obrazu.
      • Naciśnięcie strzałki w dół powoduje pomniejszenie obrazu.
    • Przy użyciu menu Options (Opcje):
      1. Rozpocznij odtwarzanie filmu.
      2. Naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie telewizora.
      3. Naciśnij przycisk strzałki w dół, aby wybrać opcję Full Screen (Pełny ekran) lub Actual Size (Rzeczywisty rozmiar).
      4. Naciśnij przycisk Enter.
    • Przy użyciu żółtego i niebieskiego przycisku na dołączonym pilocie:
      Przy użyciu żółtego i niebieskiego przycisku na dołączonym pilocie można powiększyć lub pomniejszyć obraz.

      Niebieski i żółty przycisk pilota

    UWAGI:

    • Obrazu nie można powiększyć powyżej rozmiaru całego ekranu ani pomniejszyć poniżej rzeczywistego rozmiaru.
    • Powiększenie obrazu ma wpływ na jego jakosc .