Identyfikator artykułu : 00149349 / Ostatnia modyfikacja : 27.10.2020

Kolejka serwisu Netflix wygląda na uciętą.

    Podczas normalnego użytkowania internetowego urządzenia wideo Sony niektóre tytuły obrazów mogą wyglądać na ucięte lub nie są wyświetlane w całości. Oznacza to, że dostępne jest więcej treści. Wystarczy przejść w lewo lub w prawo.

    Poniżej przedstawiono przykładowy wygląd kolejki serwisu Netflix:
    Kolejka serwisu Netflix