Identyfikator artykułu : 00125962 / Ostatnia modyfikacja : 20.04.2022Drukowanie

Jak włączyć dźwięk z telewizora za pomocą głośników odbiornika stereo lub zestawu kina domowego

  Dwoma najbardziej popularnymi metodami włączania dźwięku z telewizora za pomocą głośników odbiornika stereo lub zestawu kina domowego są:

  • Podłączenie kabla HDMI za pomocą funkcji Audio Return Channel (Zwrotny kanał audio)
  • Podłączenie za pomocą koncentrycznego lub optycznego kabla cyfrowego lub kabla audio

  Aby zastosować jedną z wymienionych metod, należy wykonać poniższą procedurę:

  UWAGA: Dostępne są osobne kroki  dla podłączania odtwarzacza płyt, kabla przystawki STB (Set-top box), odbiornika satelitarnego lub innego urządzenia źródłowego do systemu audio.


  Opcja 1: Połączenie HDMI za pomocą funkcji  ARC:

  Obraz

  UWAGI:

  • Oba podłączone urządzenia muszą obsługiwać funkcję ARC. Porty HDMI mogą być oznaczone symbolem ARC, aby wskazać, którego portu należy użyć.  Jeśli oznaczenia nie ma, sprawdź instrukcję obsługi produktu lub jego specyfikacje w celu sprawdzenia, czy urządzenie obsługuje funkcję ARC.
  • Jeśli okaże się, że telewizor, odbiornik A/V lub zestaw kina domowego nie obsługuje funkcji ARC, należy zastosować Opcję 2: Podłączenie urządzeń za pomocą koncentrycznego lub optycznego kabla cyfrowego lub kabla audio.
  1. Upewnij się, że oba urządzenia obsługują funkcję ARC.
  2. Upewnij się, że telewizor i odbiornik są podłączone przy użyciu kabla HDMI.
  3. Podłącz kabel do portu HDMI oznaczonego symbolem ARC lub portu określonego w instrukcji obsługi, który obsługuje funkcję ARC.
  4. Włącz ustawienie Control for HDMI (Sterowanie interfejsem HDMI) zarówno w telewizorze, jak i w odbiorniku lub zestawie kina domowego.

   UWAGA: Kroki wymagane do włączenia funkcji Control for HDMI (Sterowanie interfejsem HDMI) mogą się różnić. Sprawdź instrukcję obsługi urządzenia w celu sprawdzenia kroków dla danego produktu.

  Więcej informacji i rozwiązywanie problemów dotyczące funkcji ARC:
  Jak włączyć funkcję ARC
  Nie ma dźwięku po podłączeniu telewizora do portu ARC


  Opcja 2: Podłączenie za pomocą koncentrycznego złącza cyfrowego, optycznego kabla cyfrowego lub kabla audio:

  Obraz

  1. Podłącz koncentryczny lub optyczny kabel cyfrowy lub kabel audio do gniazda wyjścia audio w telewizorze.
  2. Podłącz drugi koniec przewodu do odpowiedniego gniazda na odbiorniku stereo lub w zestawie kina domowego.
   UWAGA: W zależności od używanego odbiornika stereo lub zestawu kina domowego, wejście audio może być oznaczone jako TV INPUT (Wejście telewizora) lub VIDEO INPUT (Wejście wideo).
  3. Włącz telewizor.
  4. Ustaw głośność telewizora na żądane wartości Stałe lub Zmienne .
  5. Włącz odbiornik stereo lub zestaw kina domowego.
  6. Podłącz odbiornik stereo lub zestaw kina domowego do odpowiedniego wejścia.

  Szczegółowe informacje dotyczące podłączania telewizyjnej listwy dźwiękowej do telewizora można znaleźć tutaj .