Identyfikator artykułu : 00264609 / Ostatnia modyfikacja : 20.07.2021Drukowanie

Jak wymusić aktualizację oprogramowania systemowego (pewne modele telewizorów z 2010 r.)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  1. Zmień ustawienie Automat. aktualizacje oprogram. na Wł.

   UWAGA: procedura włączania funkcji Automat. aktualizacje oprogram. zależy od modelu telewizora. Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z telewizorem. Instrukcje obsługi są dostępne w witrynie pomocy technicznej firmy Sony

  2. Użyj funkcji Odśwież zawartość internetową.

   UWAGA: informacji o użyciu funkcji Odśwież zawartość internetową należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z telewizorem.

  3. Wyłącz telewizor.

   UWAGI:

   • W ciągu 10 minut od wyłączenia telewizora zacznie migać pomarańczowa lampka z przodu telewizora. Oznacza to, że rozpoczął się proces aktualizacji.
   • Po zakończeniu aktualizacji pomarańczowa lampka zgaśnie.
   • Czas potrzebny na wykonanie aktualizacji zależy od połączenia z Internetem i rozmiaru pobieranego pliku.

  UWAGA: w normalnych warunkach aktualizacja oprogramowania systemowego może trwać 24, a nawet 36 godzin. Poniższa procedura dotyczy modeli telewizorów z 2010 r., których oprogramowanie systemowe zostało zaktualizowane do wersji 4.020 lub wyższej.