Identyfikator artykułu : 00114829 / Ostatnia modyfikacja : 25.04.2022Drukowanie

Jak zaprogramować lub uaktualnić zaprogramowane stacje w telewizorze LCD Sony bez platformy Android TV? (Informacje o telewizji kablowej/naziemnej)

  Przed rozpoczęciem


  Strojenie cyfrowe (telewizory LCD bez platformy Android TV)

  1. Upewnij się, że przewód anteny jest prawidłowo podłączony do telewizora.
   Przykład podłączenia telewizji kablowej/naziemnej przedstawiono na poniższym diagramie. Szczegółów oraz wszelkich innych informacji o podłączaniu anteny należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z telewizorem. Instrukcje obsługi są dostępne w witrynie pomocy technicznej.
   Przykładowa ilustracja podłączenia telewizji naziemnej/kablowej.

  2. Włącz telewizor.
  3. Naciśnij przycisk MENU lub HOME na pilocie.
   Dwie sąsiadujące ilustracje. Lewa: umiejscowienie przycisku Menu na pilocie. Prawa: umiejscowienie przycisku HOME na pilocie.
  4. Z poniższych możliwości wybierz tę, która najlepiej pasuje do struktury menu w telewizorze. Uwaga: poniższe zrzuty ekranów mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu ekranu.
   • Możliwość A: Przyciskami ze strzałkami na pilocie wybierz kolejno opcje UstawieniaUstawienia cyfroweAutomatyczne strojenie cyfrowe lub Strojenie automatyczne, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.
    Zdjęcie
   • Możliwość B: Przyciskami ze strzałkami na pilocie wybierz kolejno opcje UstawieniaUstawienia systemowe lub KonfigurujUstawienia kanałówUstawienia cyfroweAutomatyczne strojenie cyfrowe lub Strojenie automatyczne, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.
    Zdjęcie
  5. Kiedy pojawi się pytanie Czy chcesz rozpocząć strojenie automatyczne?, wybierz Tak lub OK, po czym potwierdź wybór przyciskiem Zdjęcie (Plus).
   Zrzut ekranu telewizora: „Czy chcesz rozpocząć strojenie automatyczne?” Tak/Nie
  6. Wybierz opcję Naziemna lub Kablowa.
  7. Po wybraniu ustawienia Naziemna rozpocznie się automatyczne strojenie kanałów telewizji naziemnej.
  8. Jeśli w poprzedniej czynności zostało wybrane ustawienie Kablowa, pojawi się menu strojenia kanałów telewizji kablowej.
  9. W przypadku otrzymania od nadawcy niestandardowych parametrów sieci, można ręcznie zmienić ustawienia Typ przeszukiwania, Częstotliwość i Identyfikator sieci.
  10. Jeśli nadawca nie przekazał żadnych informacji, zalecamy użycie następujących ustawień domyślnych:
   • Typ przeszukiwania = Przeszukiwanie szybkie
   • Częstotliwość = Automat.
   • Identyfikator sieci = Automat.
   • Dostawca: Wybierz z listy nazwę nadawcy
  11. Jeśli w wyniku przeszukiwania nie zostaną znalezione żadne lub wszystkie kanały, można spróbować zmienić ustawienie Typ przeszukiwania na Przeszukiwanie pełne.
   • UWAGA: Przeszukiwanie pełne może trwać ponad godzinę. W razie problemów podczas strojenia sygnału kablowego skontaktuj się z dostawcą, ponieważ może on stosować inne ustawienia.
  12. Wybierz opcję Start.
  13. Teraz telewizor rozpocznie strojenie. Po zakończeniu dostrajania zobaczysz komunikat potwierdzający.

  Strojenie analogowe (telewizory LCD bez platformy Android TV)

  Jak wykonać strojenie analogowe