Identyfikator artykułu : 00149339 / Ostatnia modyfikacja : 29.01.2018

Podczas wyświetlania materiałów wideo z serwisu Netflix nie można zmieniać ustawień obrazu telewizora.

    Aplikacja Netflix nie ma opcji ustawień obrazu. Należy zmienic ustawienia obrazu w menu telewizora , a następnie wrócić do oglądania w serwisie Netflix.

    UWAGA: Podane łącze dotyczy telewizora Sony Bravia. W przypadku telewizora innego producenta instrukcje zmiany ustawień obrazu można znaleźć w dołączonym podręczniku użytkownika.