Identyfikator artykułu : 00145198 / Ostatnia modyfikacja : 11.09.2020Drukowanie

Jak skonfigurować funkcję Wi-Fi Direct i jak jej używać w telewizorach serii R5xxC?

  Aby skonfigurować funkcję Wi-Fi Direct w telewizorach serii R5xxC i z niej korzystać, wykonaj poniższe czynności.

  1. W telewizorze włącz ustawienie Built-in Wi-Fi (Wbudowane Wi-Fi).
   1. Naciśnij przycisk HOME na dołączonym pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. Wybierz opcję System Settings (Ustawienia systemu).
   4. Wybierz opcję Set-up (Konfiguracja).
   5. Wybierz opcję Network (Sieć).
   6. Wybierz opcję Built-in Wi-Fi (Wbudowane Wi-Fi).
   7. Wybierz opcję On (Wł.).
  2. Włącz ustawienie Wi-Fi Direct w telewizorze.
   1. Naciśnij przycisk HOME na dołączonym pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. Wybierz opcję System Settings (Ustawienia systemu).
   4. Wybierz opcję Set-up (Konfiguracja).
   5. Wybierz opcję Network (Sieć).
   6. Wybierz opcję Wi-Fi Direct.
   7. Wybierz opcję On (Wł.).
  3. Wyświetl klucz WPA na ekranie telewizora.
   1. Naciśnij przycisk HOME na dołączonym pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. Wybierz opcję System Settings (Ustawienia systemu).
   4. Wybierz opcję Set-up (Konfiguracja).
   5. Wybierz opcję Network (Sieć).
   6. Wybierz opcję Wi-Fi Direct Settings (Ustawienia Wi-Fi Direct).
   7. Naciśnij przycisk Options.
   8. Wybierz opcję Manual (Ręcznie).
   9. Wybierz opcję Other Method (Inna metoda).

    UWAGA: Na ekranie telewizora zostaną wyświetlone identyfikator SSID i klucz WPA.

   10. W ustawieniach Wi-Fi w urządzeniu z funkcją Wi-Fi Direct wybierz identyfikator SSID telewizora i jako hasło wprowadź klucz WPA widoczny na ekranie telewizora.

  UWAGA:

  • Więcej informacji można znaleźć w instrukcji na smartfonie lub tablecie.