Identyfikator artykułu : 00108587 / Ostatnia modyfikacja : 19.03.2018Drukowanie

Jak połączyć telewizor z komputerem za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (klucza WPS)?

Jak połączyć telewizor z komputerem za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (klucza WPS).

    Telewizor można bezpośrednio połączyć z urządzeniem z obsługą Wi-Fi Direct/Wi-Fi (np. smartfonem, komputerem), które obsługuje też funkcję kontrolera „push” DLNA. Na telewizorze można na przykład wyświetlać zdjęcia oraz odtwarzać muzykę i wideo. Korzystanie z tej funkcji nie wymaga routera (ani punktu dostępowego) sieci bezprzewodowej.

    Wykonaj poniższe instrukcje, jeśli posiadane urządzenie obsługuje funkcję WPS. W przeciwnym razie zapoznaj się z punktem connect TV and computer through Wi-Fi Direct (WPA KEY) .

    WAŻNE:

    • Aby uaktywnić funkcję Wi-Fi Direct, może być konieczna aktualizacja systemu (oprogramowania układowego) laptopa i telewizora do najnowszej wersji.
    • Nie wszystkie produkty Sony obsługują funkcję Wi-Fi Direct.
      Aby się dowiedzieć, czy dany produkt obsługuje funkcję Wi-Fi Direct, należy się zapoznać z jego danymi technicznymi.
    • W zależności od używanego produktu niektóre funkcje mogą nie być dostępne.
    • W pewnych regionach/krajach niektóre funkcje mogą nie być dostępne.


    Aby połączyć telewizor z komputerem przez Wi-Fi Direct (klucz WPS):

     

    1. Włącz w telewizorze tryb Wi-Fi Direct.
      Naciśnij przycisk Home [Strona główna] (MENU) na pilocie → Applications [Aplikacje] → Wi-Fi Direct Mode[Tryb Wi-Fi Direct]

      Obraz

      Obraz
       
    2. W komputerze kliknij Start Menu [Menu Start] → All Programs
      [Wszystkie programy]
      Obraz
       
    3. Przewiń do opcji Vaio Control Center [Centrum sterowania Vaio]
      i ją wybierz
      Obraz
       
    4. Network connections [Połączenia sieciowe] → VAIO Smart Network [Inteligentna sieć VAIO] → przycisk Advanced [Zaawansowane]

      Obraz
       
    5. Dla funkcji Wi-Fi Direct wybierz ustawienie ON [WŁ.], a następnie wybierz Connect Device
      [Podłącz urządzenie]
      Obraz
       
    6. Wybierz telewizor, którego nazwa modelu odpowiada nazwie znajdującej się na urządzeniu, i naciśnij Next [Dalej].
      Jeśli nazwa modelu nie znajduje się na liście, kliknij opcję Detect Devices [Wykrywanie urządzeń].

      Obraz
       
    7. Wybierz opcję Easy Connection [Łatwe połączenie].

      Obraz
       
    8. Wyświetlony zostanie pasek postępu.

      Obraz
       
    9. Po udanym podłączeniu:

      Na telewizorze pojawi się przerywana linia, jak na ilustracji poniżej:
      Obraz

      Na komputerze wyświetlony zostanie komunikat Your computer is successfully connected to the device [Komputer został pomyślnie podłączony do urządzenia]:
      Obraz
       


    Można również connect TV and computer through Wi-Fi Direct (WPA KEY) .