Identyfikator artykułu : 00141387 / Ostatnia modyfikacja : 22.02.2016Drukowanie

Podczas korzystania z Photo Frame Mode (Tryb ramki fotograficznej) telewizor nie przechodzi w tryb czuwania nawet po upłynięciu czasu ustawionego do przejścia w tryb czuwania.

  Jeśli początkowe ustawienia dla Photo Frame Mode (Tryb ramki fotograficznej) nie zostaną zmienione, telewizor przejdzie w Standby mode (Tryb czuwania) pod 24 godzinach. W celu zmiany ustawienia czasu wykonaj czynności opisane niżej.

  1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia) i naciśnij przycisk Enter.
  3. Wybierz opcję System Settings (Ustawienia systemowe), a następnie naciśnij przycisk Enter.
  4. Wybierz opcję Set-up (Konfiguracja) i naciśnij przycisk Enter.
  5. Wybierz opcję Photo Frame Settings (Ustawienia ramki fotograficznej) i naciśnij przycisk Enter.
  6. Wybierz opcję Duration (Czas) i naciśnij przycisk Enter.
  7. Ustaw czas.