Identyfikator artykułu : 00096613 / Ostatnia modyfikacja : 27.01.2022Drukowanie

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego nie jest dostępna przez sieć telewizora

    Jeśli na stronach pomocy technicznej firmy Sony potwierdzono dostępność aktualizacji oprogramowania wbudowanego, ale aktualizacja nie wyświetla się na posiadanym telewizorze, należy najpierw sprawdzić status połączenia sieciowego w telewizorze obsługującym połączenie internetowe. 

    Za pomocą pilota zdalnego sterowania przejść do menu Home [Strona główna], a następnie przejść dalej, wybierając opcje Settings [Ustawienia] > Network [Sieć] > Network Set-Up [Konfiguracja sieci] > View Network Settings and Status [Wyświetl ustawienia sieciowe i status sieci] > Check Connections [Sprawdź połączenia] > Yes [Tak].

    Przy trzech wyświetlonych elementach powinien się pojawić komunikat „OK” lub „Found” [Znaleziono]. W przeciwnym wypadku należy przejść do konfiguracji sieci w celu podłączenia telewizora do Internetu oraz przeprowadzenia operacji rozwiązywania problemów braku połączenia telewizora z Internetem.

    Ustawienia sieciowe

    Po prawidłowym podłączeniu telewizora do sieci, należy ponownie spróbować przeprowadzić aktualizację oprogramowania. Jeżeli wyświetli się komunikat „New software version is not detected” [Nie wykryto nowej wersji oprogramowania], będzie to oznaczało, że nowe oprogramowanie wbudowane nie jest jeszcze dostępne. Należy spróbować ponownie później.