Identyfikator artykułu : 00161812 / Ostatnia modyfikacja : 19.05.2022Drukowanie

Przesyłanie ekranu / wyświetlanie ekranu lub treści z urządzenia mobilnego na ekranie telewizora

    Materiał

    1. Dostępne funkcje i zgodność
    2. Funkcje


    1. Dostępne funkcje i zgodność

    Materiał z urządzenia mobilnego można wyświetlić na ekranie telewizora na kilka sposobów. Zacznij od sprawdzenia dostępnych funkcji i informacji o zgodności odpowiednio do typu telewizora i żądanego sposobu połączenia.

    Google TV

    Android TV

    Inne telewizory


    2. Przegląd funkcji i pomoc

    UWAGA: dostępne funkcje zależą od telewizora i urządzenia mobilnego. Najpierw sprawdź w części 1. Dostępne funkcje i zgodność dostępne funkcje.

    Bezprzewodowo z Internetem — telewizor jest połączony z Internetem  

    Bezprzewodowo bez Internetu — telewizor nie jest połączony z Internetem  

    Przewodowo  


    * iPhone, iPad, AirPlay i HomeKit są znakami towarowymi Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i regionach.