Identyfikator artykułu : 00116954 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2021

Jak zaktualizować oprogramowanie telewizora Sony z platformą Android TV?

  Aby maksymalnie wykorzystać funkcjonalność telewizora Sony z systemem Android TV, instaluj najnowsze wydania oprogramowania (w tym wewnętrznego oprogramowania) Sony i Google. W ramach aktualizacji telewizora są dodawane ważne funkcje i aplikacje, usuwane błędy i wprowadzane ulepszenia funkcjonalne.
  Rozwiązywanie problemów (Android TV): Jakie zalety ma restartowanie telewizora i aktualizowanie oprogramowania? / Problemy z dźwiękiem i obrazem.

  UWAGA: instalacja aktualizacji systemowych wymaga łącza internetowego (przewodowego lub bezprzewodowego). Możesz także pobrać aktualizacje na urządzenie pamięci masowej USB, a następnie zainstalować je w telewizorze przez USB (zob. sekcja 4 tego artykułu).

  1. Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania telewizora
  2. Pobieranie i instalowanie aktualizacji bezpośrednio z Internetu
  3. Aktualizacja przy użyciu pamięci USB

  1. Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania telewizora

  Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje, najlepiej jest ustawić opcję Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji lub Automat. pobieranie oprogram. na Wł. W ten sposób natychmiast po udostępnieniu aktualizacji rozpocznie się jej automatyczne pobieranie. Przy wybranym ustawieniu Wył. dostępność aktualizacji trzeba sprawdzać ręcznie.

  • Serie AF9 i ZF9
   Kiedy opcja Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji jest ustawiona na Wł., sprawdzenie dostępności aktualizacji następuje w momencie włączenia telewizora i w momencie podłączenia go do Internetu.
  • Pozostałe modele z platformą Android TV
   Kiedy opcja Automat. pobieranie oprogram. jest ustawiona na Wł., telewizor automatycznie zaczyna pobierać aktualizacje w trybie czuwania.


  Aby sprawdzić, czy funkcja Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji lub Automat. pobieranie oprogram. jest włączona/wyłączona, lub ręcznie sprawdzić dostępność wewnętrznego oprogramowania, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.

   Przycisk Home na pilocie
  2. Wybierz opcję Pomoc.
   W systemie Android™ 8.0 wybierz opcję Aplikacje, a następnie Pomoc.
   UWAGA: Ekran pomocy można także wyświetlić, naciskając przycisk HELP na pilocie.
  3. Następnie wybierz opcję Aktualizacja oprogramowania systemowego.
   UWAGA: poniższa przykładowa ilustracja przedstawia ekran telewizora z systemem Android 6.0 lub nowszym.

  4. Następnie sprawdź, czy opcja Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji lub Automat. pobieranie oprogram. jest ustawiona na Wł.

  Telewizor rozpocznie wyszukiwanie aktualizacji, a jeśli będą dostępne, zaproponuje ich pobranie.

  UWAGA: jeśli opcja Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji lub Automat. pobieranie oprogram. jest ustawiona na Wył., dostępność aktualizacji trzeba sprawdzać ręcznie.
  W tym celu podczas wykonywania powyższej procedury wybierz opcję Aktualizacja oprogramowania systemowego, a następnie Sprawdź w poszukiwaniu aktualizacji oprogramowania systemowego lub Aktualizacja oprogram.

  UWAGA (dotyczy telewizorów z serii innych niż A9F_AF9, Z9F_ZF9):

  • Aby otrzymywać aktualizacje oprogramowania, trzeba wyrazić zgodę na Politykę prywatności firmy Sony.
  • Nawet jeśli opcja Automat. pobieranie oprogramowania jest ustawiona na Wł., bez wyrażonej zgody na Politykę prywatności firmy Sony telewizor nie będzie odbierał aktualizacji przez Internet. Z polityką prywatności Sony można się zapoznać i wyrazić na nią zgodę, naciskając przycisk HELP na pilocie i wybierając > [Ustawienia prywatności].
  • Jeśli podczas konfiguracji początkowej telewizora nie zaakceptowano zasad Polityki prywatności Sony, należy wykonać następujące czynności, aby otrzymywać aktualizacje oprogramowania:
   1. Zaakceptuj Politykę prywatności Sony. W tym celu naciśnij przycisk HELP na pilocie i wybierz > [Ustawienia prywatności].
   2. Upewnij się, że funkcja Automat. pobieranie oprogram. jest ustawiona na Wł. W tym celu naciśnij przycisk HELP na pilocie i wybierz opcje > [Aktualizacja oprogramowania systemowego] > [Automat. pobieranie oprogram.]
   3. Jednorazowo ręcznie sprawdź dostępność aktualizacji. W tym celu naciśnij przycisk HELP na pilocie i wybierz opcje> [Aktualizacja oprogramowania systemowego] >[Sprawdź w poszukiwaniu aktualizacji oprogramowania systemowego].

  2. Pobieranie i instalowanie aktualizacji bezpośrednio z Internetu

  Jeżeli jest dostępna aktualizacja, wykonaj czynności opisane poniżej, aby ją pobrać:

  Serie AF9 i ZF9
  Aktualizacja oprogramowania jest dostępna, gdy przy włączaniu telewizora pojawia się powiadomienie o nowym oprogramowaniu (komunikat ten automatycznie znika).
  Po wybraniu opcji AKTUALIZUJ rozpocznie się pobieranie i instalacja.

  UWAGI:

  • Aktualizacja oprogramowania trwa około 15 minut. Podczas aktualizacji można normalnie korzystać z telewizora. Aktualizacja będzie wykonywana nawet po wyłączeniu telewizora.
   UWAGA: Nie wyłączaj przewodu zasilającego z gniazdka sieci energetycznej, ponieważ aktualizacja zostanie przerwana.
  • Po zakończeniu aktualizacji i włączeniu telewizora uruchomi się on z nowym oprogramowaniem.
   Wyłączenie telewizora po aktualizacji może spowodować mniej więcej 1-minutową przerwę w działaniu pilota.
  • Komunikat pojawia się tylko wówczas, gdy opcja Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji jest ustawiona na Wł.
   Komunikat pozostaje widoczny przez 15 sekund, po czym znika i nie pojawia się przez co najmniej 12 godzin od ostatniego wyświetlenia. Jeśli komunikat zniknął, a chcesz natychmiast zaktualizować oprogramowanie, musisz zrobić to ręcznie, wybierając z menu Aktualizacja oprogramowania systemowego opcję Aktualizacja oprogram.

  Pozostałe modele z platformą Android TV
  Na telewizorze pojawi się pytanie, czy chcesz rozpocząć pobieranie. Aby przejść dalej, wybierz opcję AKTUALIZUJ TERAZ.
  UWAGA: poniższy obraz ma charakter przykładowy.

  UWAGI:

  • Podczas pobierania aktualizacji można normalnie korzystać z telewizora.
  • Jeśli wybierzesz opcję AKTUALIZUJ PÓŹN., przy wyłączaniu telewizora pojawi się pytanie, czy rozpocząć aktualizację oprogramowania. Jeśli wybierzesz na tym ekranie opcję Nie, komunikat pojawi się ponownie przy następnym włączeniu telewizora. Jeśli wybierzesz Tak, rozpocznie się aktualizacja.

  Po pobraniu aktualizacji zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz ją zainstalować.
  Aby zaakceptować i rozpocząć instalację, wybierz OK. Możesz także wybrać opcję Anuluj i zainstalować aktualizację później.

  UWAGA: pamiętaj, że instalacja aktualizacji trwa nawet 30 minut. W tym czasie nie można używać telewizora, a na ekranie widać ikonę aktualizacji.

  Pasek postępu aktualizacji oprogramowania Android

  OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu. W czasie instalowania aktualizacji nie naciskaj żadnych przycisków, nie wyłączaj telewizora ani nie odłączaj go od gniazdka zasilającego. Odcięcie zasilania podczas instalacji aktualizacji oprogramowania układowego może spowodować brak reakcji telewizora na polecenia lub jego uszkodzenie.

  Po zakończeniu aktualizacji można znowu normalnie korzystać z telewizora.

  3. Aktualizacja przy użyciu pamięci USB

  Jeżeli telewizor nie jest podłączony do Internetu lub chcesz ręcznie zaktualizować oprogramowanie, możesz skorzystać z pamięci masowej USB, pobierając aktualizację z witryny pomocy technicznej Sony.

  UWAGI:

  • Pamięć USB musi spełniać następujące wymagania:
   • Pamięć musi być sformatowana w systemie plików FAT16, FAT32, exFAT lub NTFS.
   • W pamięci musi być wystarczająca ilość miejsca na plik z aktualizacją
   • Plik z aktualizacją musi być zapisany w głównym katalogu pamięci
  • Aktualizacja może się nie udać, nawet jeśli używana pamięć USB spełnia powyższe warunki. Zależy to od rozmiaru i struktury katalogów i innych plików w pamięci. W razie niepowodzenia aktualizacji usuń inne pliki i ponów próbę, gdy pamięć USB będzie zawierała tylko plik z aktualizacją. Jeśli aktualizacja nadal będzie niemożliwa, sformatuj pamięć USB z użyciem systemu plików FAT32 i ponów próbę.

  Aby wykonać aktualizację przy użyciu pamięci USB:

  1. Przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Sony.
  2. W polu wyszukiwania wpisz symbol modelu telewizora.

   Pola wyszukiwania modelu

   Jeśli nie pamiętasz numeru modelu, znajdziesz go na naklejce z tyłu telewizora, w lewym dolnym rogu.

   Gdzie znaleźć numer posiadanego modelu

   Przykłady poprawnych symboli modeli: KD-55X9305C | KD-65S8505C | KDL-55W805C
  3. Przejdź do sekcji „Pliki do pobrania” i wybierz aktualizację wewnętrznego oprogramowania, którą chcesz pobrać.

   Pobieranie na stronie z opisem produktu
  4. Postępując zgodnie z instrukcją na stronie internetowej, pobierz aktualizację do pamięci USB, a następnie zainstaluj ją w telewizorze.

  Jeśli po aktualizacji wewnętrznego oprogramowania nadal występują problemy, proponujemy wypróbowanie następującego rozwiązania:

  • Na co najmniej 5 minut odłącz przewód zasilający, po czym z powrotem go podłącz.
  • Przywróć ustawienia fabryczne: [Menu główne] > [Ustawienia]* > [Telewizor] > [Pamięć i resetowanie] > [Przywracanie danych fabrycznych].

  UWAGI:

  • Przedstawione obrazy mają jedynie charakter wskazówek. Rzeczywisty układ i wygląd ekranu mogą być nieco inne. Zależy to od kraju, modelu i wersji wewnętrznego oprogramowania.
  • * W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień Ikona Ustawienia znajduje się w prawym górnym rogu.

  *Google, Android i Android TV są znakami towarowymi Google LLC.