Identyfikator artykułu : 00149277 / Ostatnia modyfikacja : 01.09.2023Drukowanie

Podczas korzystania z aplikacji Netflix w telewizorze nie jest dostępna funkcja Wide Mode (Tryb szeroki).

  WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje pomocne przy regulacji ustawień ekranu podczas wyświetlania materiałów wideo w aplikacji Netflix wbudowanej w telewizorach Sony lub w internetowym urządzeniu wideo DMX-NV1. Jeśli chcesz skonfigurować ekran w telewizorze w przypadku korzystania z aplikacji Netflix w odtwarzaczu Blu-ray Disc, sieciowym odtwarzaczu multimedialnym lub w internetowym urządzeniu wideo, zapoznaj się z tym artykulem .

  Podczas korzystania z internetowych aplikacji wideo funkcja Wide Mode (Tryb szeroki) jest wyłączona.

  Jeśli urządzenie wykorzystuje aplikację Netflix w wersji 1, wyświetlany materiał wideo można powiększyć lub pomniejszyć przy użyciu jednej z poniższych opcji.

  • Przy użyciu strzałki w górę lub w dół na dołączonym pilocie.

   Naciśnięcie strzałki w górę lub w dół na pilocie telewizora pozwala powiększyć obraz w celu wypełnienia całego ekranu lub pomniejszyć go w celu wyświetlenia tylko na środku ekranu.

   • Naciśnięcie strzałki w górę powoduje powiększenie obrazu.
   • Naciśnięcie strzałki w dół powoduje pomniejszenie obrazu.
  • Przy użyciu menu Options (Opcje):
   1. Rozpocznij odtwarzanie filmu.
   2. Naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie telewizora.
   3. Naciśnij przycisk strzałki w dół, aby wybrać opcję Full Screen (Pełny ekran) lub Actual Size (Rzeczywisty rozmiar).
   4. Naciśnij przycisk Enter.
  • Przy użyciu żółtego i niebieskiego przycisku na dołączonym pilocie:
   Przy użyciu żółtego i niebieskiego przycisku na dołączonym pilocie można powiększyć lub pomniejszyć obraz.

   Niebieski i żółty przycisk pilota

  UWAGI:

  • Obrazu nie można powiększyć powyżej rozmiaru całego ekranu ani pomniejszyć poniżej rzeczywistego rozmiaru.
  • Powiększenie obrazu ma wpływ na jego jakosc .