Identyfikator artykułu : 00239987 / Ostatnia modyfikacja : 06.07.2023Drukowanie

Urządzenia do strumieniowej transmisji

  • Na poniższych ilustracjach przykładowych połączeń wykorzystano technologię Chromecast 3. generacji.
  • Do użycia technologii Chromecast i Chromecast Ultra konieczny jest telewizor z portem HDMI, sieć Wi-Fi oraz zgodny komputer lub urządzenie mobilne (Android, iOS, Windows lub macOS)
  • Dostępność i działanie funkcji i serwisów zależy od aplikacji, urządzenia, sieci oraz kraju. Dalsze informacje podano na stronie Centrum pomocy Chromecast.
  • Pewne materiały mogą być dostępne po wykupieniu abonamentu. Funkcja przesyłania zoptymalizowana jest tylko pod kątem wybranych serwisów. Dostępne serwisy i materiały zależą od kraju. Mogą obowiązywać dodatkowe postanowienia i opłaty.
  • Działanie pewnych funkcji Chromecast, serwisów i aplikacji zależy od używanego urządzenia i połączenia z Internetem.
  • Chromecast współpracuje tylko z aplikacjami z funkcją Cast. Listę partnerów i zgodnych aplikacji zamieszczono tutaj.

  Wykonywanie połączeń

  Diagram połączeń w urządzeniem do strumieniowej transmisji (HDMI)
  • Przewód HDMI®
  1. Podłącz urządzenie przesyłające do telewizora, a następnie podłącz przewód zasilający USB do urządzenia z Chromecast. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego USB albo do wolnego portu USB telewizora, albo do dostarczonego zasilacza, który zostanie włączony do gniazdka sieci energetycznej.

  2. Uwaga: należy używać tylko dostarczonego zasilacza sieciowego.
  3. Aby można było nawiązać połączenie z urządzeniem Chromecast, urządzenie Chromecast i podłączany telefon komórkowy/tablet muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
  4. Pobierz na telefon komórkowy lub tablet aplikację Google Home.
  5. Skonfiguruj technologię Chromecast, wykonując te czynności.
  6. Zacznij przesyłanie. Dowiedz się, jak przesyłać z przeglądarki Chrome na telewizor lub z aplikacji zgodnych z technologią Chromecast na telewizor.
  Użyj atestowanego przewodu HDMI z logo HDMI.

  Ustawienia w telewizorze

  1. Po wykonaniu połączeń włącz telewizor.
  2. Naciskając przycisk (wejścia), wybierz wejście, do którego podłączone jest urządzenie do strumieniowej transmisji.

  Rozwiązywanie problemów