Identyfikator artykułu : 00240033 / Ostatnia modyfikacja : 13.03.2024Drukowanie

Głośnik typu Smart

  • Na poniższych ilustracjach przykładowych połączeń wykorzystano głośnik LF-S50G. Model ten jest aktualnie dostępny tylko w Australii.
  • Aby używać głośnika typu Smart jako głośnika BLUETOOTH, trzeba go sparować z telewizorem przy użyciu funkcji BLUETOOTH. Parowanie to proces wzajemnego rejestrowania informacji o urządzeniach BLUETOOTH, które mają później łączyć się bezprzewodowo.
  • Telewizor musi być zgodny z profilem BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
  • Funkcji tej można używać tylko w telewizorach Sony zgodnych z profilem BLUETOOTH A2DP. Zgodność telewizorów Sony można sprawdzić tutaj.
  • W danym momencie do telewizora może być podłączone tylko jedno urządzenie audio Bluetooth. W tym samym czasie można natomiast podłączać urządzenia Bluetooth inne niż audio Bluetooth.
  • Jeśli chodzi o inne głośniki typu Smart z łączem Bluetooth, potencjalnie możliwe jest użycie urządzeń zgodnych z profilem A2DP. Firma Sony jako producent nie gwarantuje jednak współpracy.

  Do skonfigurowania głośnika typu Smart do współpracy z telewizorem z platformą Android TV potrzebne są:

  • Głośnik typu Smart
  • Telewizor z platformą Android TV ze zaktualizowanym oprogramowaniem.
  • Urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android™ lub iOS™ (do skonfigurowania aplikacji Google Home)
  1. Podłącz zasilacz sieciowy.
  2. Podłącz zasilacz sieciowy

  3. Zainstaluj w smartfonie / telefonie iPhone aplikację Google Home.
  4. Używając aplikacji, skonfiguruj połączenie Wi-Fi. Wykonuj instrukcje z aplikacji, aby skonfigurować głośnik przez Wi-Fi. Podłącz głośnik do sieci Wi-Fi, do której podłączony jest smartfon/iPhone.
   *Może być wymagane wcześniejsze utworzenie konta.
  5. Konfiguracja Wi-Fi w aplikacji

  Bezprzewodowe podłączanie telewizora Sony z funkcją BLUETOOTH


  Uwaga: przed użyciem funkcji Bluetooth w bezprzewodowym głośniku trzeba nawiązać połączenie Wi-Fi. Głośnik należy podłączyć do aktywnej sieci podczas konfiguracji początkowej, a następnie sparować i połączyć z urządzeniem Bluetooth.


  Jeśli masz telewizor Sony z funkcją BLUETOOTH, możesz używać głośnika typu Smart jako głośnika BLUETOOTH.

  Aby bezprzewodowo łączyć głośnik typu Smart z telewizorem, trzeba sparować oba urządzenia przy użyciu funkcji BLUETOOTH. Parowanie to proces wzajemnego rejestrowania informacji o urządzeniach BLUETOOTH, które mają później łączyć się bezprzewodowo.

  1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk (Bluetooth)/PAIRING, aby przełączyć głośnik w tryb parowania Bluetooth.
  2. Powiązywanie urządzeń Bluetooth

  3. Włącz telewizor.
  4. Włącz funkcję Bluetooth w telewizorze. W tym celu wybierz kolejno opcje UstawieniaUstawienia BluetoothBluetoothWł.
  5. Włącz parowanie Bluetooth. W menu Ustawienia Bluetooth telewizora odszukaj i wybierz nazwę głośnika. Jeśli na urządzeniu Bluetooth pojawi się żądanie podania hasła*, wprowadź 0000.
   * Hasło może być określane mianem „Kod”, „Kod PIN” lub „Numer PIN”.
  6. Włącz parowanie Bluetooth

  7. Włącz odtwarzanie.
  8. Odtwarzanie

  Inny system głośnika typu Smart

  Aby dowiedzieć się, jak połączyć urządzenie z telewizorem, zapoznaj się z instrukcją uruchamiania lub instrukcją obsługi.

  W razie problemów, na przykład braku dźwięku pomimo użycia odpowiednich produktów, prosimy o zapoznanie się z następującym artykułem:
  Rozwiązywanie problemów z łącznością Bluetooth między telewizorami z platformą Android TV a urządzeniami audio.