Identyfikator artykułu : 00095867 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Podczas korzystania z produktów Internet Video wyświetla się kod błędu 5007

  Podjąć próbę rozwiązania problemu, wykonując poniższe czynności.

  Każdy z tych kroków może stanowić potencjalne rozwiązanie. Po ukończeniu każdej czynności sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

  1. Sprawdzic polaczenie internetowe, przeglądając opcję Network Status [Stan sieci] w menu.
  2. Upewnić się, że zainstalowano najnowsze oprogramowanie systemowe (wbudowane) telewizora firmy Sony. Można zaktualizowac oprogramowanie telewizora bezposrednio przez Internet lub ręcznie przez pamięć USB  w przypadku niepowodzenia pierwszego sposobu.
  3. Odświeżyć treści internetowe, naciskając przycisk Home Strona główna] na dostarczonym pilocie i wybierając kolejno opcje Settings [Ustawienia] > Network [Sieć] > Refresh Internet Content [Odświeżanie treści internetowych]
  4. Przywrócić ustawienia fabryczne . OSTRZEŻENIE: Niniejsza procedura służy do przywrócenia ustawień kalibracyjnych wideo telewizora. Jeśli użytkownik skorzystał z płatnej usługi specjalnej kalibracji ekranu telewizora, należy w pierwszej kolejności użyć opcji  resetowania przez wyłączenie zasilania. W przeciwnym razie ustawienia wprowadzone w ramach specjalnej kalibracji zostaną utracone. UWAGA: Może zaistnieć konieczność podjęcia wielokrotnych prób przywrócenia ustawień fabrycznych.
  5. Zapoznać się z dodatkowym rozwiązaniem w celu uzyskania informacji na następujący temat: Podstawowy serwer DNS produktu firmy Sony .