Identyfikator artykułu : 00129286 / Ostatnia modyfikacja : 11.08.2022Drukowanie

Jak rozwiązać problem braku dźwięku, niskiej jakości dźwięku lub dziwnego odgłosu (trzaskanie, pękanie, stukanie) dochodzącego z telewizora?

  Słychać dziwny odgłos

   

  W przypadku gdy telewizor znajduje się w trybie czuwania, a dźwięk jest wyciszony, od czasu do czasu można usłyszeć dziwny odgłos (trzaskanie, pękanie, stukanie).

   

  Ten odgłos wynika zwyczajnie z mechanicznego kurczenia i rozszerzania się pewnych części znajdujących się wewnątrz telewizora. Ten odgłos można usłyszeć podczas odtwarzania, do godziny po wyłączeniu, a także podczas włączania wyłączonego telewizora. Należy pamiętać, że ten objaw jest zupełnie normalny, a firma Sony nie jest w stanie znaleźć odpowiedniego środka zaradczego.

   

  Zupełny brak dźwięku lub niska jakość dźwięku

   

   

  W przypadku gdy zupełnie nie słychać dźwięku lub jakość dźwięku jest niezadowalająca, należy wykonać poniższe czynności mające na celu rozwiązanie problemu. Każdy z poniższych kroków może stanowić potencjalne rozwiązanie.

   

   

  Sprawdzić głośniki wewnętrzne (wbudowane w telewizor)


  1. Aby określić, czy problem powodują głośniki telewizora, a nie zewnętrzny system dźwięku, należy odłączyć przewody HDMI łączące wszystkie urządzenia audio.

  2. Nacisnąć przycisk Volume+ [Głośniej] na pilocie telewizora BRAVIA, aby zwiększyć głośność. Jeśli po użyciu standardowego pilota zdalnego sterowania telewizor nie reaguje, należy użyć innego pilota, za pomocą którego możliwe jest sterowanie telewizorem.

  3. Nacisnąć przycisk MUTE [Wyciszenie] na pilocie, aby sprawdzić, czy dźwięk nie został przypadkiem wyciszony. Jeśli nadal nie słychać dźwięku, ponownie nacisnąć przycisk MUTE [Wyciszenie], aby przywrócić poprzednie ustawienie.

  4. Jeśli jakość dźwięku nadal nie odpowiada oczekiwaniom, należy zresetować wszystkie ustawienia dźwięku, wybierając kolejno pozycje Home [Strona główna] >  Settings [Ustawienia] > Sound [Dźwięk] > Reset [Resetuj] i wybrać własne ustawienia dźwięku.

  UWAGA: W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.

  5. W przypadku ustawienia Sound [Dźwięk] dla pozycji Speakers [Głośniki] wybrać opcję TV Speakers [Głośniki telewizora]. Jeśli ustawiona jest opcja Audio System [System audio], dźwięk nie zostanie odtworzony przez głośniki telewizora bez względu na poziom głośności telewizora.


  Sprawdzić głośniki zewnętrzne (Stojak monolityczny/listwa głośnikowa/system kina domowego)


  1. W przypadku korzystania z głośników zewnętrznych i podłączenia ich za pomocą złącza HDMI należy upewnić się, że użyto kabla HDMI wysokiej szybkości.

  • W przypadku gdy nie jest używany dekoder STB: sprawdzić, czy system audio jest podłączony do wejścia HDMI telewizora oznaczonego HDMI ARC (Audio Return Channel) [Zwrotny kanał audio].
  • W przypadku gdy używany jest dekoder STB: sprawdzić, czy podłączono zewnętrzny system dźwięku do dekodera STB, a nie bezpośrednio do telewizora!

  2. Po podłączeniu systemu zewnętrznego do telewizora dźwięk nie zostanie odtworzony, zanim w menu telewizora nie zostanie wybrane następujące ustawienie: Za pomocą pilota zdalnego sterowania wybrać kolejno pozycje Options [Opcje] > Przejść w dół listy do opcji Speakers [Głośniki] > Audio System [System audio].


  Sprawdzić okablowanie i & urządzenia zewnętrzne

  1. Potwierdzić, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone. W razie konieczności, należy je odłączyć i ponownie podłączyć.

  2. Jeden z kabli może być uszkodzony. W związku z tym, w miarę możliwości, należy wymienić kabel na inny tego samego typu.

  3. W przypadku korzystania z urządzenia zewnętrznego należy wymienić to urządzenie na inne, co do którego istnieje pewność, że działa prawidłowo.


  Sprawdzić, czy zainstalowano najnowszą wersję oprogramowania

  W przypadku gdy zainstalowana wersja oprogramowania nie jest aktualna, zakłóceniom mogą ulegać niektóre lub wszystkie kanały. Sprawdzić wersję zainstalowanego oprogramowania i w razie konieczności przeprowadzić aktualizację.

  Przeprowadzić automatyczną aktualizację oprogramowania telewizora

  Przeprowadzić ręczną aktualizację oprogramowania telewizora

   

  Zresetować telewizor

  W ostateczności przywrócić ustawienia fabryczne telewizora.

  WAŻNE: Ustawienia osobiste i usługi zaprogramowanych kanałów & telewizyjnych zostaną usunięte, po czym należy je przywrócić.
   

  Jak przywrócić oryginalne ustawienia fabryczne telewizora?

   

  Nadal nie udało się rozwiązać problemu? Należy skontaktować się z firmą Sony za pomocą zakładki Contact us [Skontaktuj się z firmą Sony] znajdującej się na stronie pomocy technicznej.