Identyfikator artykułu : 00164701 / Ostatnia modyfikacja : 17.10.2017Drukowanie

Przy próbie wyświetlenia lub odświeżenia materiału z Internetu występuje błąd

  Prosimy o wypróbowanie rozwiązań dla poszczególnych numerów błędów.


  Error code Error: 1002 is displayed

  Ten komunikat o błędzie może się pojawić, jeśli telewizor nie jest podłączony do Internetu . Jeśli wykonanie procedury rozwiązania nie wyeliminuje problemu, zaktualizuj oprogramowanie telewizora .

  Error code Error: 1106 is displayed

  For details on the rectification process, refer to the following:
  Błąd: komunikat 1106 pojawia się po próbie wyświetlenia internetowego materiału wideo na ekranie telewizora


  Error code Error: 1107 or 2123 or 3218 or 7003 is displayed

  For details on the rectification process, refer to the following:
  Błąd: Podczas konfiguracji sieci lub przy próbie dostępu do materiału z Internetu występuje błąd „Error: 1107”, „Error: 2123”, „Error: 3218” lub „Error: 7003”.


  Error code Error: 2200 is displayed
  For details on the rectification process, refer to the following.
  Błąd: 2200


  Error code Error: 4012 is displayed

  A failure may be generated in this device. Produkt może wymagać naprawy.

  Error code Error: 5010 is displayed

  An error is generated in the Internet processing of the programme. Spróbuj wykonać poniższe czynności.

  Najpierw sprawdź objawy dotyczące połączenia internetowego.

  1. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz opcję Help (Pomoc).
  2. Wybierz opcje Customer Support (Pomoc techniczna) > Objawy dotyczące połączenia internetowego.
  • Jeśli obok którejkolwiek z przeprowadzonych kontroli pojawia się stan Niepowodzenie
   Sprawdź ustawienie połączenia sieciowego .
  • Jeśli wyniki całej diagnostyki są pozytywne (OK)
   Przeprowadź kolejno poniższe kontrole.
   1. Zaktualizuj oprogramowanie systemowe telewizora BRAVIA do najnowszej wersji.
    Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi oprogramowania systemowego.
    Jak wykonać aktualizację oprogramowania telewizora?
   2. Użyj funkcji Odśwież zawartość internetową.
    1. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz opcję Ustawienia.
    2. Wybierz kolejno opcje SiećOdśwież zawartość internetową.
   3. Jeśli wykonanie procedury rozwiązania nie wyeliminuje problemu, przywróć ustawienia urządzenia do stanu fabrycznego i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
    Szczegóły podano w następującym artykule: Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora .

    Jeśli po zresetowaniu nadal pojawia się błąd, może występować przejściowy problem z siecią.
    Może się on rozwiązać po upływie pewnego czasu. Prosimy o ponowienie próby użycia funkcji Odśwież zawartość internetową za jakiś czas.

  Error code Error: 7007 is displayed

  Ten kod błędu może się pojawić, gdy podczas aktualizacji oprogramowania systemowego przez Internet nastąpi utrata połączenia z Internetem lub prędkość łącza internetowego będzie mała.
  Zaktualizuj oprogramowanie systemowe do najnowszej wersji, używając pamięci USB , po czym sprawdź, czy problem został rozwiązany.


  Error code Error: 7016 is displayed

  Ten kod błędu może się pojawić podczas aktualizacji oprogramowania systemowego przez Internet, zależnie od ustawień środowiska dostawcy Internetu (ISP).

  Zaktualizuj oprogramowanie systemowe do najnowszej wersji, używając pamięci USB , po czym sprawdź, czy problem został rozwiązany.

  Error code Error: Wyświetlany jest kod błędu („Error”) od 1 do 30, od 50 do 200 lub 300

  Świadczy to o problemie z komunikacją z miejscem docelowym połączenia (problem po stronie serwera). Jeśli jego przyczyna ma przejściowy charakter, po chwili problem może samorzutnie zniknąć. W pierwszej kolejności ponów próbę dostępu po odczekaniu krótkiego czasu.

  Problem pozostaje nierozwiązany 

  Zaktualizuj oprogramowanie systemowe telewizora BRAVIA do najnowszej wersji, po czym sprawdź, czy problem został rozwiązany.
  Prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami dotyczącymi oprogramowania systemowego: Jak wykonać aktualizację oprogramowania telewizora?