Identyfikator artykułu : 00108587 / Ostatnia modyfikacja : 19.03.2018

Jak połączyć telewizor z komputerem za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (klucza WPS)?

Jak połączyć telewizor z komputerem za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (klucza WPS).

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Telewizor można bezpośrednio połączyć z urządzeniem z obsługą Wi-Fi Direct/Wi-Fi (np. smartfonem, komputerem), które obsługuje też funkcję kontrolera „push” DLNA. Na telewizorze można na przykład wyświetlać zdjęcia oraz odtwarzać muzykę i wideo. Korzystanie z tej funkcji nie wymaga routera (ani punktu dostępowego) sieci bezprzewodowej.

Wykonaj poniższe instrukcje, jeśli posiadane urządzenie obsługuje funkcję WPS. W przeciwnym razie zapoznaj się z punktem connect TV and computer through Wi-Fi Direct (WPA KEY) .

WAŻNE:

 • Aby uaktywnić funkcję Wi-Fi Direct, może być konieczna aktualizacja systemu (oprogramowania układowego) laptopa i telewizora do najnowszej wersji.
 • Nie wszystkie produkty Sony obsługują funkcję Wi-Fi Direct.
  Aby się dowiedzieć, czy dany produkt obsługuje funkcję Wi-Fi Direct, należy się zapoznać z jego danymi technicznymi.
 • W zależności od używanego produktu niektóre funkcje mogą nie być dostępne.
 • W pewnych regionach/krajach niektóre funkcje mogą nie być dostępne.


Aby połączyć telewizor z komputerem przez Wi-Fi Direct (klucz WPS):

 

 1. Włącz w telewizorze tryb Wi-Fi Direct.
  Naciśnij przycisk Home [Strona główna] (MENU) na pilocie → Applications [Aplikacje] → Wi-Fi Direct Mode[Tryb Wi-Fi Direct]

  Obraz

  Obraz
   
 2. W komputerze kliknij Start Menu [Menu Start] → All Programs
  [Wszystkie programy]
  Obraz
   
 3. Przewiń do opcji Vaio Control Center [Centrum sterowania Vaio]
  i ją wybierz
  Obraz
   
 4. Network connections [Połączenia sieciowe] → VAIO Smart Network [Inteligentna sieć VAIO] → przycisk Advanced [Zaawansowane]

  Obraz
   
 5. Dla funkcji Wi-Fi Direct wybierz ustawienie ON [WŁ.], a następnie wybierz Connect Device
  [Podłącz urządzenie]
  Obraz
   
 6. Wybierz telewizor, którego nazwa modelu odpowiada nazwie znajdującej się na urządzeniu, i naciśnij Next [Dalej].
  Jeśli nazwa modelu nie znajduje się na liście, kliknij opcję Detect Devices [Wykrywanie urządzeń].

  Obraz
   
 7. Wybierz opcję Easy Connection [Łatwe połączenie].

  Obraz
   
 8. Wyświetlony zostanie pasek postępu.

  Obraz
   
 9. Po udanym podłączeniu:

  Na telewizorze pojawi się przerywana linia, jak na ilustracji poniżej:
  Obraz

  Na komputerze wyświetlony zostanie komunikat Your computer is successfully connected to the device [Komputer został pomyślnie podłączony do urządzenia]:
  Obraz
   


Można również connect TV and computer through Wi-Fi Direct (WPA KEY) .