Identyfikator artykułu : 00241434 / Ostatnia modyfikacja : 17.07.2023Drukowanie

Jak wrzucić zawartość do telewizora Sony?

    Ten film pozwala na wyświetlenie napisów.
    Jak włączyć i wyłączyć napisy przy oglądaniu filmu z YouTube.