Identyfikator artykułu : 00161812 / Ostatnia modyfikacja : 14.09.2023Drukowanie

Przesyłanie ekranu / wyświetlanie ekranu lub treści z urządzenia mobilnego na ekranie telewizora

  Materiał

  1. Dostępne funkcje i zgodność
  2. Funkcje


  1. Dostępne funkcje i zgodność

  Materiał z urządzenia mobilnego można wyświetlić na ekranie telewizora na kilka sposobów. Zacznij od sprawdzenia dostępnych funkcji i informacji o zgodności odpowiednio do typu telewizora i żądanego sposobu połączenia.

  Google TV

  Android TV

  Inne telewizory


  2. Przegląd funkcji i pomoc

  UWAGA: dostępne funkcje zależą od telewizora i urządzenia mobilnego. Najpierw sprawdź w części 1. Dostępne funkcje i zgodność dostępne funkcje.

  Bezprzewodowo z Internetem — telewizor jest połączony z Internetem  

  Bezprzewodowo bez Internetu — telewizor nie jest połączony z Internetem  

  Przewodowo  


  * iPhone, iPad, AirPlay i HomeKit są znakami towarowymi Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i regionach.