Identyfikator artykułu : 00145243 / Ostatnia modyfikacja : 23.12.2021

Co zrobić, gdy na ekranie pojawiają się linie, obraz jest nieostry, pojawiają się podwójne obrazy lub nietypowe kolory. (Kopia odpowiedzi 145211)

  Spróbuj rozwiązać problem, wybierając odpowiedni temat:

  Linie na ekranie (pionowe/poziome, pasy)
  Grafika przedstawiająca objaw
  Linie na ekranie

  Naciśnij przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić ekran menu telewizora.

  Gdy ten sam problem występuje na ekranie menu
  Linie na ekranie

  Problem może dotyczyć telewizora. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Włącz ponownie telewizor i sprawdź, czy problem ustąpił.
   1. Wyłącz telewizor i odłącz przewód zasilający.
   2. Pozostaw telewizor odłączony przez 2 minuty.
   3. Podłącz ponownie przewód zasilający i włącz telewizor, aby sprawdzić jego stan.
  2. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności objaw nie ustąpi, produkt może wymagać naprawy.

  Gdy na ekranie menu problemy nie występują
  Problemy mogą dotyczyć źródła nadawanego sygnału, odbiornika kablowego/satelitarnego, urządzenia IPTV lub innych urządzeń, takich jak odtwarzacz DVD.
  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne lub zasilane z baterii, które mogą wytwarzać zakłócenia o częstotliwościach radiowych (RF).
  2. W przypadku korzystania z anteny sygnały odbijają się od pobliskich gór lub wysokich budynków, co może powodować odbicia na obrazie.
   Zalecane jest ustawienie kierunku i przemieszczenie anteny.
  3. Spróbuj podłączyć przewód zasilający do innego gniazda elektrycznego i/lub do urządzenia zabezpieczającego przed przepięciami.
   Te objawy mogą występować, gdy gniazdo elektryczne jest nieprawidłowo okablowane lub nie zapewnia prawidłowego napięcia.
   W przypadku korzystania z urządzenia zabezpieczającego przed przepięciami lub przedłużacza problemy mogą dotyczyć także tych elementów.

  (Powrót do góry)

  Nieostry obraz (nieostry, zamglony, wyblakły)
  Linie na ekranie

  Naciśnij przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić ekran menu telewizora.

  Gdy ten sam problem występuje na ekranie menu
  Problem może dotyczyć telewizora.
  UWAGA: Jeśli urządzenie jest używane w zimnym miejscu, na ekranie mogą być widoczne smugi lub też obraz może być ciemny. Ten objaw nie oznacza usterki i ustępuje po przywróceniu normalnej temperatury.

  1. Włącz ponownie telewizor i sprawdź, czy problem ustąpił.
   1. Wyłącz telewizor i odłącz przewód zasilający.
   2. Pozostaw telewizor odłączony przez 2 minuty.
   3. Podłącz ponownie przewód zasilający i włącz telewizor, aby sprawdzić jego stan.
  2. Jeśli połączenie telewizora z Internetem jest aktywne i stabilne, zainstaluj najnowsze oprogramowanie telewizora.
  3. Wyczyść ekran telewizora.
  4. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności objaw nie ustąpi, produkt może wymagać naprawy.


  Gdy na ekranie menu problemy nie występują
  Problemy mogą dotyczyć ustawień telewizora, źródła nadawanego sygnału, odbiornika kablowego/satelitarnego, urządzenia IPTV lub innych urządzeń, takich jak odtwarzacz DVD.

  1. W przypadku telewizorów z funkcją Motionflow wybierz opcję Standard lub Off (Wył.).
  2. W przypadku korzystania z anteny sygnały odbijają się od pobliskich gór lub wysokich budynków, co może powodować odbicia na obrazie.
   Zalecane jest ustawienie kierunku i przemieszczenie anteny.
  3. Jakość uzyskiwana z płyt nagranych na domowych nagrywarkach DVD często różni się w wyniku różnych ustawień jakości.
   Jakość obrazu z taśm VHS zwykle jest znacznie niższa niż w przypadku innych źródeł – obraz często jest ziarnisty i nieostry.
  4. Przywróć ustawienia fabryczne telewizora. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z produktem. 

  (Powrót do góry)

  Podwójne obrazy (odbicia)
  Linie na ekranie

  (Powrót do góry)

  Nietypowe kolory na ekranie (solaryzacja, brak kolorów, wyblakłe kolory, mieszanie/rozpływanie się kolorów)
  Linie na ekranie

  Naciśnij przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić ekran menu telewizora.

  Gdy ten sam problem występuje na ekranie menu
  Problem może dotyczyć telewizora.

  1. Jeśli telewizor został wyposażony w funkcję resetowania ustawień obrazu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zresetować ustawienia.
   1. Naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie.
   2. Wybierz opcję Picture (Obraz).
   3. Wybierz opcję Reset.
  2. Włącz ponownie telewizor i sprawdź, czy problem ustąpił.
   1. Wyłącz telewizor i odłącz przewód zasilający.
   2. Pozostaw telewizor odłączony przez 2 minuty.
   3. Podłącz ponownie przewód zasilający i włącz telewizor, aby sprawdzić jego stan.
  3. Jeśli połączenie telewizora z Internetem jest aktywne i stabilne, zainstaluj najnowsze oprogramowanie telewizora.
  4. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności objaw nie ustąpi, produkt może wymagać naprawy.


  Gdy na ekranie menu problemy nie występują
  Problemy mogą dotyczyć ustawień telewizora, źródła nadawanego sygnału, odbiornika kablowego/satelitarnego, urządzenia IPTV lub innych urządzeń, takich jak odtwarzacz DVD.

  1. Jeśli telewizor został wyposażony w funkcję resetowania ustawień obrazu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zresetować ustawienia.
   1. Naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie.
   2. Wybierz opcję Picture (Obraz).
   3. Wybierz opcję Reset.
  2. Sprawdź, czy połączenia zostały prawidłowo wykonane. Kliknij tutaj, aby wyświetlić przewodnik połączeń.
  3. W przypadku korzystania z anteny sygnały odbijają się od pobliskich gór lub wysokich budynków, co może powodować odbicia na obrazie.
   Zalecane jest ustawienie kierunku i przemieszczenie anteny.
  4. Wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne lub zasilane z baterii, które mogą wytwarzać zakłócenia o częstotliwościach radiowych (RF).
  5. Przywróć ustawienia fabryczne telewizora. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z produktem.

  Inne problemy związane z ekranem

  1. Jeśli połączenie telewizora z Internetem jest aktywne i stabilne, zainstaluj najnowsze oprogramowanie telewizora.
  2. Wyczyść ekran telewizora.
  3. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności objaw nie ustąpi, produkt może wymagać naprawy.

  (Powrót do góry)