Identyfikator artykułu : 00161946 / Ostatnia modyfikacja : 20.12.2020Drukowanie

Jak podłączyć do sieci urządzenie z funkcjami internetowymi przy użyciu mostka bezprzewodowego

  UWAGA: Nie wszystkie odtwarzacze Blu-ray Disc i telewizory umożliwiają łączenie się z Internetem. Aby sprawdzić, czy posiadane urządzenie ma funkcje opisane w tym rozwiązaniu, zapoznaj się z jego danymi technicznymi lub instrukcją obsługi.  

  W celu nawiązania połączenia z mostkiem bezprzewodowym wykonaj poniższe czynności.

  1. Używając komputera lub tabletu, sprawdź, czy połączenie sieciowe jest aktywne i odpowiednio skonfigurowane.
   UWAGA: W sprawie instrukcji dotyczących konfigurowania sieci i aktywacji modemu skontaktuj się z dostawcą Internetu (ISP).

  2. Sprawdź, czy jest już skonfigurowane połączenie bezprzewodowe i czy współpracuje ono z innymi urządzeniami w sieci (komputerem, tabletem itp.)
   1. Jeżeli inne urządzenia nie pracują w trybie bezprzewodowym, skontaktuj się z dostawcą Internetu (ISP) lub producentem routera w sprawie sposobu włączania i konfigurowania dostępu bezprzewodowego; w przeciwnym razie konieczne będzie użycie dwóch mostków: jednego po stronie posiadanego urządzenia, a drugiego po stronie routera, jak na ilustracji poniżej.
    Dwa mostki 
   2. Jeżeli router ma funkcje bezprzewodowe, potrzebny będzie tylko jeden mostek.
    Jeden mostek
   3. Podłącz mostek bezprzewodowy do komputera, aby wykonać jego początkową konfigurację do współpracy z siecią domową.  Szczegółowy sposób postępowania zależy od marki i modelu mostka. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z systemem pomocy lub skontaktuj się z producentem mostka.
   4. Po skonfigurowaniu mostka wykonaj konfigurację łącza przewodowego w menu odtwarzacza Blu-ray Disc, telewizora lub sieciowego odtwarzacza multimedialnego.
    1. Na dostarczonym pilocie naciśnij przycisk HOME lub MENU.
    2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
    3. Wybierz opcję Network (Sieć).
    4. Wybierz opcję Network Setup (Konfiguracja sieci).
    5. Wykonaj czynności wymagane do skonfigurowania połączenia przewodowego z Internetem.