Identyfikator artykułu : 00162249 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Jak odszukać kod rejestracyjny telewizora z roku 2013 lub 2014 w celu zarejestrowania urządzenia z funkcją wideo internetowego na stronie internetowej Sony Essentials

  Aby odszukać kod rejestracyjny urządzenia z funkcją wideo internetowego, wykonaj następujące czynności:

  1. Na dostarczonym pilocie naciśnij przycisk HOME.
  2. Przyciskiem ze strzałką w górę lub strzałką w dół wybierz opcję Applications (Aplikacje).
  3. Wybierz ikonę Sony Entertainment Network i naciśnij przycisk OK.

   BIV SEN
  4. Wybierz opcję Activate Enhance Feature (Aktywuj rozszerzone funkcje) i naciśnij przycisk OK.

   rozszerzone
  5. Wybierz opcję Open (Otwórz).

   Open (Otwórz).
  6. Na ekranie pojawi się (kod rejestracyjny).

   kod

  UWAGA: Kod rejestracyjny (Registration code) nie pojawi się po rejestracji serwisu.