Identyfikator artykułu : 00119941 / Ostatnia modyfikacja : 18.10.2017

Telewizor zaciął się podczas prób ponownego uruchamiania, a dioda LED przycisku zasilania ON/OFF miga 8 razy (2012 modeli)

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Twój telewizor wpadł w pętlę ponownego uruchamiania się — sugeruje to dioda LED przycisku zasilania ON/OFF, która miga 8 razy. Problem ten dotyczy tylko telewizorów z dostępem do Internetu wyprodukowanych w 2012 r.

Podczas gdy nasi inżynierowie badają tę kwestię, klienci opracowali niżej podaną instrukcję, która może poprawić działanie telewizora.

Sprawdzaj tę stronę regularnie, aby zapoznać się z aktualizacjami.

W zależności od rodzaju połączenia Twojego telewizora z Internetem prosimy o zastosowanie jednej z niżej przedstawionych metod:


Połączenia przewodowej sieci lokalnej Ethernet

 1. Odłącz kabel zasilający telewizora od gniazda prądu
 2. Odłącz przewód sieciowy Ethernet od telewizora
 3. Podłącz kabel zasilający z powrotem do gniazda prądu
 4. Włącz telewizor
 5. Przywrócić ustawienia fabryczne:
  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk strzałki w górę na pilocie.
  • Przytrzymując naciśnięty przycisk strzałki w górę, naciśnij i puść przycisk uruchamiania z boku telewizora.
   W lewym dolnym rogu telewizora pojawi się na chwilę ikona Reset
  • Puść przycisk strzałki w górę na pilocie i czekaj, aż telewizor zresetuje się
 6. Gdy pojawi się komunikat o resetowaniu , zezwól na reset telewizora. Nie naciskaj żadnych przycisków na pilocie czy telewizorze i przez 1 minutę nie wykonuj żadnych działań na telewizorze.
 7. Po skończeniu odłącz kabel zasilający od gniazda prądu
 8. Pozostaw telewizor bez zasilania przez 10 sekund
 9. Ponownie podłącz przewód Ethernet do telewizora
 10. Podłącz kabel zasilający z powrotem do gniazda prądu
 11. Włącz telewizor.

  UWAGA: Jeśli wyżej wymienione kroki zostały wykonane prawidłowo, wyświetli się ekran konfiguracji początkowej
 12. Aby zakończyć konfigurację początkową, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

  WAŻNE: Jeśli resetowanie nie powiodło się, odłącz wszystkie urządzenia od telewizora i powtórz czynności, zaczynając od kroku 1.

Połączenia wbudowanej bezprzewodowej sieci lokalnej

 1. Odłącz kabel zasilający telewizora od gniazda prądu
 2. Wyłącz router Wi-Fi
 3. Podłącz kabel zasilający z powrotem do gniazda prądu
 4. Włącz telewizor
 5. Przywrócić ustawienia fabryczne:
  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk strzałki w górę na pilocie.
  • Przytrzymując naciśnięty przycisk strzałki w górę, naciśnij i puść przycisk uruchamiania z boku telewizora.
   W lewym dolnym rogu telewizora pojawi się na chwilę ikona Reset
  • Puść przycisk strzałki w górę na pilocie i czekaj, aż telewizor zresetuje się
 6. Gdy pojawi się komunikat o resetowaniu , zezwól na reset telewizora. Nie naciskaj żadnych przycisków na pilocie czy telewizorze i przez 1 minutę nie wykonuj żadnych działań na telewizorze.
 7. Po skończeniu odłącz kabel zasilający od gniazda prądu
 8. Pozostaw telewizor bez zasilania przez 10 sekund
 9. Włącz router Wi-Fi
 10. Podłącz kabel zasilający z powrotem do gniazda prądu
 11. Włącz telewizor.

  UWAGA: Jeśli wyżej wymienione kroki zostały wykonane prawidłowo, wyświetli się ekran konfiguracji początkowej
 12. Aby zakończyć konfigurację początkową, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

  WAŻNE: Jeśli resetowanie nie powiodło się, odłącz wszystkie urządzenia od telewizora i powtórz czynności, zaczynając od kroku 1.

Połączenia bezprzewodowej sieci lokalnej klucza USB

 1. Odłącz kabel zasilający telewizora od gniazda prądu
 2. Odłącz klucz USB od telewizora
 3. Podłącz kabel zasilający z powrotem do gniazda prądu
 4. Włącz telewizor
 5. Przywrócić ustawienia fabryczne:
  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk strzałki w górę na pilocie.
  • Przytrzymując naciśnięty przycisk strzałki w górę, naciśnij i puść przycisk uruchamiania z boku telewizora.
   W lewym dolnym rogu telewizora pojawi się na chwilę ikona Reset
  • Puść przycisk strzałki w górę na pilocie i czekaj, aż telewizor zresetuje się
 6. Gdy pojawi się komunikat o resetowaniu , zezwól na reset telewizora. Nie naciskaj żadnych przycisków na pilocie czy telewizorze i przez 1 minutę nie wykonuj żadnych działań na telewizorze.
 7. Po skończeniu odłącz kabel zasilający od gniazda prądu
 8. Pozostaw telewizor bez zasilania przez 10 sekund
 9. Podłącz ponownie klucz USB do telewizora
 10. Podłącz kabel zasilający z powrotem do gniazda prądu
 11. Włącz telewizor.

  UWAGA: Jeśli wyżej wymienione kroki zostały wykonane prawidłowo, wyświetli się ekran konfiguracji początkowej
 12. Aby zakończyć konfigurację początkową, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

  WAŻNE: Jeśli resetowanie nie powiodło się, odłącz wszystkie urządzenia od telewizora i powtórz czynności, zaczynając od kroku 1.

Informacja ta dotyczy tylko następujących modeli wyprodukowanych w 2012 r.:

KDL-22EX550

KDL-22EX553

KDL-22EX555

KDL-26EX550

KDL-26EX553

KDL-26EX555

KDL-32EX650

KDL-32EX653

KDL-32EX655

KDL-32HX750

KDL-32HX751

KDL-32HX753

KDL-32HX755

KDL-32HX757

KDL-32HX758

KDL-32HX759

KDL-40EX650

KDL-40EX653

KDL-40EX655

KDL-40HX750

KDL-40HX751

KDL-40HX753

KDL-40HX755

KDL-40HX756

KDL-40HX757

KDL-40HX758

KDL-40HX759

KDL-40HX75G

KDL-40HX850

KDL-40HX853

KDL-40HX855

KDL-46EX650

KDL-46EX653

KDL-46EX655

KDL-46HX750

KDL-46HX751

KDL-46HX753

KDL-46HX755

KDL-46HX756

KDL-46HX757

KDL-46HX758

KDL-46HX759

KDL-46HX75G

KDL-46HX850

KDL-46HX853

KDL-46HX855

KDL-55HX750

KDL-55HX751

KDL-55HX753

KDL-55HX755

KDL-55HX75G

KDL-55HX850

KDL-55HX853

KDL-55HX855

KDL-55HX950

KDL-55HX953

KDL-55HX955

KDL-65HX950

KDL-65HX953

KDL-65HX955

KD-84X9005