Identyfikator artykułu : 00184677 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Przerwy w sygnale Wi-Fi lub nieregularne zrywanie połączenia. (Telewizory bez platformy Android TV)

  WAŻNE: Ta odpowiedź dotyczy telewizorów bez platformy Android TV. W przypadku telewizora z platformą Android TV zapoznaj się z następującym artykułem: Przerwy w sygnale Wi-Fi lub nieregularne zrywanie polaczenia. (Android TV)

  UWAGA: Jeśli telewizor w ogóle nie łączy się z siecią Wi-Fi, zapoznaj się z artykułem Nie mozna podlaczyc telewizora (bez platformy Android TV) do Internetu: jak wykonac diagnostyke sieci

  Jeśli zdarzają się sporadyczne lub częste przypadki zerwania łączności Wi-Fi, przeprowadź poniższe kontrole.

  1. Sygnał Wi-Fi jest słaby.
   Jeśli sygnał jest słaby, występowanie przerw można ograniczyć, umieszczając router Wi-Fi blisko telewizora.
  2. Telewizor jest za blisko routera.
   Jeśli telewizor i router znajdują się zbyt blisko, łączność może nie działać.  
   Zalecamy, aby odległość między telewizorem a routerem wynosiła przynajmniej 1 metr.
  3. W tej samej sieci używane są inne urządzenia Wi-Fi.
   Jeśli inne urządzenia pobierają pliki o dużej objętości, takie jak materiały wideo, prędkość sieci może się zmniejszyć. W takim przypadku zaleca się przerwanie pobierania materiałów wideo.
  4. Zresetuj telewizor / router / modem
   Zresetowanie tych urządzeń może poprawić łączność Wi-Fi.
   Informacje o resetowaniu telewizora zawiera artykuł  Jak zresetować telewizor Sony przez odłączenie zasilania.  
   Aby zresetować router lub modem, należy zapoznać się z instrukcją obsługi odpowiedniego urządzenia.
  5. Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia bezprzewodowe, urządzenia elektryczne lub otoczenie
   Jeśli w domu pracuje wiele urządzeń bezprzewodowych lub elektrycznych, takich jak kuchenki mikrofalowe,
   łącze Wi-Fi w telewizorze może działać gorzej.
   Należy spróbować wyłączyć urządzenia bezprzewodowe/elektryczne lub umieścić je daleko od telewizora.
   W zależności od środowiska, w którym zainstalowany jest telewizor, mogą również występować zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli możliwa jest zmiana środowiska, należy zmienić miejsce instalacji i sprawdzić, czy przyniosło to poprawę działania.

    Urządzenia, które mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych

   Środowiska, które mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych 

    - kuchenki mikrofalowe 
    - telefony bezprzewodowe
    - urządzenia Bluetooth
    - systemy otwierania drzwi garażowych 
    - zabawki bezprzewodowe itp.
    - Miejsca powstawania zakłóceń elektromagnetycznych, na przykład sąsiedztwo dużych linii przesyłowych 
    - Miejsca powstawania ładunków statycznych
    - Miejsca, w których ściany, blaty, drzwi mają metalowe powierzchnie itp.

  6. Ustawienie pasma częstotliwości w routerze Wi-Fi
   Niektóre routery Wi-Fi umożliwiają wybór częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz.
   Zalecamy, by w miarę możliwości używać pasma częstotliwości 5 GHz.

   Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności w dalszym ciągu występują problemy z połączeniem z siecią, zalecamy użycie bezprzewodowego połączenia z modelem lub routerem.


  UWAGA: Jeśli telewizor w ogóle nie łączy się z siecią Wi-Fi, zapoznaj się z artykułem Nie mozna podlaczyc telewizora (bez platformy Android TV) do Internetu: jak wykonac diagnostyke sieci