Identyfikator artykułu : 00141573 / Ostatnia modyfikacja : 21.06.2023Drukowanie

Jak połączyć telewizor z siecią za pomocą połączenia przewodowego

  Po co używać połączenia przewodowego?

  Połączenie przewodowe zapewnia stabilną łączność. Dzięki temu możliwa jest strumieniowa transmisja dużych ilości danych o obrazie 4K z serwisów sieciowych, takich jak YouTube.

  1. Konfiguracja łącza przewodowego

  Używając przewodu sieci Ethernet, połącz router z gniazdem sieci lokalnej (LAN) z tyłu produktu.

  Dostępny port LAN na routerach i modemach przewodowej i bezprzewodowej sieci LAN

  [A] Modemy z funkcją routera i routery przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN
  [B] Telewizor BRAVIA

  Jeśli na routerze nie ma wolnego portu LAN, do połączenia telewizora BRAVIA z modemem potrzebny będzie koncentrator. W razie wątpliwości co do danych technicznych sprzętu należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub producentem.

  Jeśli na modemie przewodowym lub bezprzewodowym nie ma wolnego portu LAN, należy użyć koncentratora

  [A] Modem przewodowy lub bezprzewodowy (z funkcją routera)
  [B] Koncentrator
  [C] Telewizor BRAVIA

  2. Wybieranie ustawień

  Modele z platformą Android TV

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Sieć w kategorii Sieć i akcesoria.
  4. Wybierz opcję Konfiguracja sieci.
  5. Wybierz opcję Podstawowy.
  6. Wybierz opcję Przewodowy LAN i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

  Modele z roku 2014 i wcześniejsze

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Sieć.
  4. Wybierz opcję Konfiguracja sieci.
  5. Wybierz opcję Konfiguruj połączenie sieciowe lub Ustawienia sieci przewodowej.
  6. Wybierz opcję Podstawowy lub Automatyczny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

  Diagnostyka połączenia

  W zależności od modelu telewizora można skorzystać z diagnostyki połączenia. Jeśli nie można podłączyć telewizora do Internetu, należy spróbować zdiagnozować problem.
  Nie można podłączyć telewizora BRAVIA do Internetu.