Identyfikator artykułu : 00084155 / Ostatnia modyfikacja : 10.06.2014Drukowanie

Opcja oglądania jednego kanału i jednoczesnego nagrywania obrazu z innego kanału na telewizorze 4K

  Ta opcja nagrywania jest możliwa dzięki funkcji tunera SUB (podwójny tuner), a w lecie w roku 2014 będzie dostępna na telewizory 4K.

  Funkcja tunera SUB będzie dostępna w ramach aktualizacji oprogramowania. Aby otrzymywać automatyczne aktualizacje dla telewizorów BRAVIA, należy się upewnić, że telewizor jest podłączony do Internetu, a opcja Automatic Software Update [Automatyczna aktualizacja oprogramowania] jest włączona.

  Włączanie opcji Automatic Software Update [Automatyczna aktualizacja oprogramowania]


  Aby włączyć opcję Automatic Software Update [Automatyczna aktualizacja oprogramowania], należy nacisnąć przycisk Home [Strona główna] na dostarczonym pilocie, a następnie wybrać opcję ? Help [Pomoc] > Customer support [Wsparcie techniczne] > Automatic Software download [Automatyczne pobieranie aplikacji] > ON [Wł.].

  W przypadku braku połączenia z Internetem


  Jeśli telewizor nie jest połączony z Internetem, można pobrać oprogramowanie ręcznie  ze strony działu pomocy technicznej firmy Sony i zaktualizować je za pomocą wejścia USB.

  Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje?


  Firma Sony poda więcej informacji bliżej daty wydania oprogramowania. Aby otrzymać powiadomienie lub w razie wątpliwości należy się zarejestrować na stronie www.sony.eu/4k-tuner-upgrade.