Identyfikator artykułu : 00079878 / Ostatnia modyfikacja : 06.05.2014Drukowanie

Nie można ustanowić nowego połączenia z wykorzystaniem funkcji odbicia lustrzanego ekranu, gdy inne urządzenie używające tej funkcji jest podłączone do telewizora.

  Niektóre urządzenia wykorzystujące funkcję odbicia lustrzanego ekranu blokują połączenia z nowych urządzeń.

  Aby rozwiązać ten problem, należy odłączyć pierwsze urządzenie wykorzystujące funkcję lustrzanego ekranu, naciskając przycisk Return [Powrót] na pilocie podczas korzystania z funkcji odbicia lustrzanego ekranu i wybrać opcję YES [Tak] po wyświetleniu pytania „Are you sure you want to close Screen Mirroring” [Czy na pewno chcesz zamknąć odbicie lustrzane ekranu”.

  Następnie nawiązać połączenie z nowym urządzeniem  za pomocą funkcji Screen Mirroring [Odbicie lustrzane ekranu].

  1. Nacisnąć przycisk Input [Wejście] na pilocie.
  2. Wybrać opcję  Screen Mirroring [Odbicie lustrzane ekranu].
  3. Umożliwić  urządzeniu wyszukanie nazwy telewizora BRAVIA i wybrać wyszukany telewizor, aby umożliwić połączenie.
  4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, potwierdzić rejestrację w telewizorze. 
  5. Po podłączeniu urządzenia do telewizora, ekran urządzenia będzie jednocześnie wyświetlany w telewizorze.


  Uwaga: Jakość sygnału wideo mogą obniżać zakłócenia pochodzące z otoczenia.