Identyfikator artykułu : 00097341 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak można obejrzeć na telewizorze Sony 4K film z płyty Blu-ray Disc przeskalowany do rozdzielczości 4K?

  Poniższe czynności należy wykonać przed obejrzeniem filmu z płyty Blu-ray Disc, który został przeskalowany do rozdzielczości 4K  na telewizorze Sony BRAVIA 4K.

  1. Upewnij się, że odtwarzacz Blu-ray Disc jest podłączony do telewizora przy użyciu kabla HDMI.
  2. W menu odtwarzacza Blu-ray Disc ustaw wyjście wideo w trybie 1080P/24P.
   UWAGA: Sposób wybierania tego ustawienia opisano w podręczniku odpowiedniego modelu odtwarzacza Blu-ray Disc.
  3. W przypadku korzystania z odtwarzacza Blu-ray Disc z wbudowaną funkcją skalowania do rozdzielczości 4K należy wyłączyć to ustawienie.
   UWAGA: Sposób wybierania tego ustawienia opisano w podręczniku odpowiedniego modelu odtwarzacza Blu-ray Disc.
  4. W menu Options (Opcje) w telewizorze przejdź do ustawienia Scene Select (Wybór trybu obrazu) i wybierz Cinema (Tryb kinowy).
   1. Na pilocie telewizora naciśnij przycisk Options (Opcje).
   2. Wybierz opcję Scene Select (Wybór trybu obrazu).
   3. Wybierz opcję Cinema (Tryb kinowy).

  Wybranie Cinema (Tryb kinowy) spowoduje automatyczne włączenie ustawienia Mastered in 4K (Skalowanie do rozdzielczości 4K).

  Można także zmienić ustawienie Mastered in 4K (Skalowanie do rozdzielczości 4K)z poziomu menu obrazu. Naciśnij przycisk Options (Opcje)na pilocie, wybierz menu obrazu i przewiń w dół, aby wybrać opcję Mastered in 4K  (Skalowanie do rozdzielczości 4K).